Skal du kreve erstatning etter hodeskade?

Erstatning for hodeskade etter arbeidsulykke

Den som har fått hodeskade etter en arbeidsulykke, kan kreve erstatning for det tapet som yrkesskaden har gitt. Hodeskader kan være alvorlige, og kan medføre kompliserte erstatningsoppgjør.

Våre spesialiserte advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Når kan du kreve erstatning for hodeskade? 

Erstatning etter hodeskade kan kreves hvis hodeskaden har oppstått på grunn av en arbeidsulykke. Den som har fått hodeskade etter en arbeidsulykke kan kreve yrkesskadeerstatning, som skal kompensere for det økonomiske tapet yrkesskaden gir den enkelte arbeidstakeren. 

Hvis du vurderer å kreve erstatning etter yrkesskade, bør du kontakte en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her 

Konsekvenser av hodeskade 

Hodeskader kan forekomme etter arbeidsulykker og er alvorlige hvis de ikke får korrekt behandling. En hodeskade kan ved støtskader gi blødninger inne i hodeskallen, noe som kan være svært alvorlig for hjernen. Blødningene vil medføre at hjernen får mindre plass inne i hodeskallen, og dermed blir utsatt for et økt trykk ettersom hodeskallen ikke ekspanderer etter hvert som trykket øker. Hvis dette ikke oppdages tidlig, kan skaden bli enda større enn den ellers ville ha vært.

Hvilke yrker er utsatt for hodeskade i forbindelse med arbeidsulykke?

Særlig er det arbeidstakere innenfor bygg- og anleggsbransjen som er utsatt for hodeskade, ettersom de i større grad risikerer fallulykker og fallende gjenstander enn mange andre arbeidstakere. Hvis du har fått en hodeskade etter en arbeidsulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som yrkesskaden gir deg.

Les mer om hodeskade som yrkesskade her.

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker 

Vi anbefaler ingen å stå alene overfor forsikringsselskapet når det skal kreves erstatning etter en personskade. Erstatningskrav etter hodeskade stiller seg ikke noe annerledes. Forsikringsselskapene vil også her forsøke å begrense sitt ansvar så langt de tør. Som regel tør de prøve seg på langt mer tvilsom argumentasjon hvis du står alene, eller du har en advokat som ikke har erfaring med yrkesskadesaker og forsikringsselskapenes saksbehandling.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med oss idag, og høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss