personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter hodeskade?

Erstatning etter hodeskade

Den som har fått hodeskade etter en arbeidsulykke, kan kreve erstatning for det tapet som yrkesskaden har gitt. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter hodeskade kan kreves hvis hodeskaden har oppstått på grunn av en arbeidsulykke. Den som har fått hodeskade etter en arbeidsulykke kan kreve yrkesskadeerstatning, som skal kompensere for det økonomiske tapet yrkesskaden gir den enkelte arbeidstakeren. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter yrkesskade, bør du kontakte advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hodeskader kan forekomme etter arbeidsulykker og er alvorlige dersom de ikke får korrekt behandling. En hodeskade kan ved støtskader gi blødninger inne i hodeskallen, noe som kan være svært alvorlig for hjernen. Blødningene vil medføre at hjernen får mindre plass inne i hodeskallen, og dermed blir utsatt for et økt trykk ettersom hodeskallen ikke ekspanderer etter hvert som trykket øker. Hvis dette ikke oppdages tidlig, kan skaden bli enda større enn den ellers ville ha vært.

Særlig er det arbeidstakere innenfor bygg- og anleggsbransjen som er utsatt for hodeskade, ettersom de i større grad risikerer fallulykker og fallende gjenstander enn mange andre arbeidstakere. Hvis du har fått en hodeskadeetter en arbeidsulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som yrkesskaden gir deg.

Vi anbefaler ingen å stå alene overfor forsikringsselskapet når det skal kreves erstatning etter en personskade. Erstatningskrav etter hodeskade stiller seg ikke noe annerledes. Forsikringsselskapene vil også her forsøke å begrense sitt ansvar så langt de tør. Som regel tør de prøve seg på langt mer hvis du står alene, eller har en advokat som ikke har erfaring med yrkesskadesaker og forsikringsselskapenes saksbehandling.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med oss idag, og høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss