personskadesiden

Har du fått hodeskade på jobb?

Hodeskade

Den som har fått en hodeskade i en arbeidsulykke, kan kreve erstatning for det tap som oppstår. Forsikringsselskapet vil prøve å betale så lite som mulig i erstatning til deg, og du bør derfor ikke stå alene mot selskapet når du har fått en yrkesskade. Hør med oss helt uforpliktende hvis du har spørsmål i din sak. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett.

Hodeskader kan forekomme etter arbeidsulykker og er alvorlige dersom de ikke får korrekt behandling. Særlig erpersoner innenfor bygg- og anleggsbransjenutsatt for hodeskade, ettersom dei større grad er utsatt for fallulykker og fallende gjenstander enn mange andre arbeidstakere. Hvis du har fått hodeskade som yrkesskade etter en arbeidsulykke kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som yrkesskaden gir deg.

En hodeskade kan kan være av flere forskjellige typer:

Kontusjonsblødninger - Knusningsskade av hjernevevet.

Subduralt hematom - Blødning i subduralrommet oppstår som følge av en overriving av blodårer. Dette medfører at en blodansamling mellom den harde hjernehinnen og hjernen skaper trykk.

Traumatisk subaraknoidalblødning - Oppstår ved overrivning av små blodårer i subaraknoidalrommet forårsaket av ytre skade.

Epiduralt hematom - Blodansamling mellom den harde hjernehinnen og kraniet forårsaket av brudd i skallen med blødning fra bruddet eller en overrevet blodåre.

Blødninger i hodeskallen kan være svært alvorlig for hjernen, ettersom det gjør at hjernen får mindre plass inne i hodeskallen. Dette gir et økt trykk mot hjernen, og denne økningen i trykket medfører at det blir mindre plass for hjernen, ettersom hodeskallen ikke vil ekspandere som følge av det økte trykket.

Hodeskader og skade i hjernen som oppstår i forbindelse med skader og ulykker kalles for traumatiske hjerneskader. De har forskjellige navn etter hvor i hjernen de sitter. Alvorlighetsgraden vil variere etter type skade/blødning, men også av størrelse på blødningen. Felles for alle typer traumatiske hjerneskader er at de kan gi en økning i trykk inne i kraniet som kan bli livstruende dersom den ikke blir behandlet.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter

Kontakt oss