Har du fått bruddskade på jobb?

Bruddskade som yrkesskade

Bruddskader skjer ofte i yrkeslivet, og kan gi erstatningskrav for den som opplever et økonomisk tap. Hvis du skal kreve erstatning etter en yrkesskade, bør du kontakte advokat gjennom Personskadesiden. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker og kan lose deg gjennom prosessen du står overfor.

Hva innebærer en bruddskade?

Sikre bruddtegn er åpent og synlig brudd, feilstilling (deformering) og unaturlig bevegelighet. Også smerter og/eller hevelse, eventuelt med blodutredelse, kan være tegn på brudd. Det kan også være brudd hvis det er nedsatt funksjon eller bevegelighet i arm eller ben. Det er ikke alltid at en lege oppdager at det foreligger en bruddskade, så hvis du mistenker at du har fått en bruddskade må du få tatt et røntgenbilde for å få dette avklart. Har legen gjort en feil i behandlingen av din yrkesskade kan du også ha krav på pasientskadeerstatning hvis denne feilbehandlingen gir deg et tilleggstap.

Hva kan jeg få i erstatning ved bruddskade etter arbeidsulykke?

Erstatning etter bruddskade kan kreves hvis skaden er forårsaket av en arbeidsulykke. For at bruddskaden skal kunne godkjennes som en yrkesskade, må den ha oppstått etter en plutselig og uventet hendelse mens du har vært på jobb. 

Har du fått en bruddskade etter en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning hvis det medfører et økonomisk tap for deg. Yrkesskadeerstatningen utbetales av forsikringsselskapet som arbeidsgiver har forsikret sine arbeidstakere i, og skal kompensere for det økonomiske tapet som bruddskaden gir deg. Akkurat hvor mye du har krav på i yrkesskadeerstatning på grunn av bruddskaden er det vanskelig å si noe om før man går konkret inn i din sak.

Vurderer du å kreve erstatning etter bruddskade, bør du benytte advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Bruddskader kan gi betydelige erstatninger 

Mange bruddskader er enkle, og lar seg lege ved gipsing. Hvis den tilheles normalt og du ikke er plaget etter dette, vil et erstatningskrav normalt være svært begrenset og lite. En bruddskade kan imidlertid også være svært komplisert, eksempelvis hvis det er et åpent brudd. Et åpent brudd vil ha en lengre tilhelingstid, og kan dermed gi et betydelig erstatningskrav.

Det er mange eksempler på at bruddskader kan gi betydelige erstatninger, særlig dersom de aktuelle skadene gir inntektstap. Det er inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten for de fleste. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for bruddskade skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss