Yrkessykdommer og yrkesskader kan unngår ved riktig rapportering.Yrkessykdommer og yrkesskader kan unngår ved riktig rapportering.

Sykdomsrisiko på
arbeidsplassen

Slik kan leger redusere sykdomsrisiko på arbeidsplassen

Hvis leger varsler Arbeidstilsynet når pasienter er syke på grunn av forhold på arbeidsplassen, kan de bidra til å redusere risikoen for andre på samme arbeidsplass.

(ARBEIDSTILSYNET:) Leger skal melde fra til Arbeidstilsynet på eget meldeskjema om all sykdom som kan skyldes forhold ved arbeidet til pasienten.   

Når leger sender tilsynet meldinger om arbeidsrelatert sykdom, bidrar de til å hindre at flere blir syke av samme årsak, melder Arbeidstilsynet. 

Hva er en yrkesskade? 

  • Legen skal melde all sykdom som legen antar skyldes arbeidssituasjonen til pasienten, skriftlig til Arbeidstilsynet. 
  • Legen må selv velge hva slags tilfeller som bør meldes. Det er like relevant å melde muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som lungesykdom eller kreft. 
  • Hensikten er at leger skal melde dersom man mistenker en årsakssammenheng mellom arbeid og sykdom. En melding innebærer ikke at det er tatt stilling til om årsakssammenhengen er sikker og krever ingen fullstendig forhåndsutredning 

En slik melding kan bidra til å starte en prosess som kan endre arbeidsforholdene i bedriften der pasienten arbeider.  

Våre tips til deg som skal kreve erstatning etter yrkesskade 

Når man endrer og prøver å forbedre arbeidsforholdene, fjerner det i mange tilfeller årsaken til den aktuelle sykdommen. Dermed blir risikoen for at flere blir syke av samme årsak mindre. Legene er dermed nøkkelpersoner i forebygging av arbeidsrelatert sykdom.   

– Slike meldinger fra legene kan avdekke arbeidsrelatert sykdom og bidra til å rette på helseskadelig forhold på arbeidsplasser, sier Tonje Strømholm som er arbeidsmedisiner i Arbeidstilsynet. 

Legemeldinger fører til mindre farlige arbeidsforhold 

Arbeidstilsynet får om lag 2 500 meldinger i året. Dette er likevel et altfor lavt tall og flere leger burde melde: 

– Jeg er ikke i tvil om at svært mange sykdomstilfeller kunne vært unngått dersom flere leger hadde meldt fra, sier Strømholm. 

Arbeidsgiveren har ansvaret for at ingen skader seg eller blir syk på grunn av forhold på arbeidsplassen. Ikke alle arbeidsgivere har den helsefaglige kompetansen som skal til for å forebygge at ansatte blir syke. De trenger derfor hjelp fra legene og bedriftshelsetjenestene for å få det til.  

Bør jeg ha advokat ved yrkesskade? 

Det er veldig vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapene alene hvis du har fått en yrkesskade og skal kreve erstatning. Forsikringsselskapene har sine spesialister som jobber utelukkende med yrkesskade- og erstatningssaker. Du bør også ha en slik spesialist på din side, slik at du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på. 

Det er vår erfaring at skadelidte som engasjerer advokat hos oss får et langt bedre resultat og høyere erstatning enn hvis du prøver å stå alene mot forsikringsselskapet. 

Vi har erfaringen du trenger, og våre advokater er spesialister på yrkesskade- og erstatningsrett. Ta en uforpliktende samtale med oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg i din erstatningssak. 

Kontakt oss