Veteraner fra forsvaret kan ha krav på erstatning for psykiske senskader etter internasjonale operasjoner.Veteraner fra forsvaret kan ha krav på erstatning for psykiske senskader etter internasjonale operasjoner.

Erstatning for
psykiske senskader

Erstatning for psykiske senskader etter internasjonale operasjoner

Veteraner som har blitt påført psykiske senskader etter deltakelse i operasjoner i utlandet, kan ha rett på erstatning fra Staten.

Veteraner kan har rett til erstatning i medhold av en forskrift om særskilt kompensasjonsordning. Vår advokat Ida Elisabeth Alnes Holte har skrevet masteroppgave om temaet. Lenke til masteroppgaven kan du finne nederst i artikkelen.

-        For å ha rett til erstatning, må vedkommende ha blitt påført en varig psykisk belastningsskade og det må være tjenestegjøringen i utlandet som er årsaken til at vedkommende har blitt påført den psykiske senskaden. Den psykiske belastningsskaden må ha ført til at skadelidte har blitt varig ervervsmessig ufør, altså at vedkommende ikke har mulighet til å arbeide som tidligere, sier Alnes Holte i Advokatfirmaet Robertsen.

I tillegg er det en forutsetning for rett til erstatning etter kompensasjonsforskriften, at vedkommende har tjenestegjort i perioden mellom 1. januar 1978 og 31. desember 2009. 

  • Personell som har tjenestegjort før 1. januar 1978 kan kreve erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven såfremt skaden eller sykdommen er konstatert før 1. januar 1990. Dersom skadelidte ikke har krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, kan vedkommende kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler. 
  • Personell som har tjenestegjort etter 31. desember 2009, kan fremme krav etter forsvarspersonelloven § 12 b.

Dersom du eller noen du kjenner har blitt påført en psykisk belastningsskade etter deltakelse i internasjonal operasjon, kan det være lurt å ta kontakt med advokat. Selv om militærpersonell har krav på erstatning, så er det veldig mange som får avslag på sine krav. Derfor er god bistand svært verdifullt i disse sakene.

Vi har lang erfaring på området, og bistår deg gjerne i saken din. Kontakt oss i dag enkel, greit og uforpliktende!

Kontakt oss