Stadig flere krigsveteraner får avslag på erstatningStadig flere krigsveteraner får avslag på erstatning

Lurer du på om du har en sak?

Stadig færre skadde krigsveteraner får erstatning

Staten avslår 87% av alle søknader om erstatning fra krigsveteraner som har fått skade under utenlandstjeneste. Utviklingen beskrives som bekymringsverdig av eksperter.

Utbetalingene fra ordningen har blitt betydelig redusert, samtidig som andelen avslag har gått kraftig opp, ifølge Klassekampen. I stadig flere av sakene velger statens saksbehandlere å avvise medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.

Aftenposten skriver at Forsvarsdepartementet overførte 100 millioner kroner fra erstatningsordningen på statsbudsjettet til andre formål, etter lave utbetalinger.

Vi mener at det er svært uheldig at færre får erstatning.

- Det er viktig at rettighetene til de som har deltatt i internasjonale operasjoner blir ivaretatt, og at Norge tar godt vare på soldatene som har vært i utenlandstjeneste, sier advokatfullmektig Ida Alnes Holte i Advokatfirmaet Robertsen. 

Hun har skrevet mastergradsoppgave i 2015 om krigsveteranene og erstatningssaker. Siden andre verdenskrig har mer enn 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne.

Skadene veteranene sliter med er i hovedsak posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men andre plager forekommer også, som schizofreni og bipolar lidelse. Det er ikke kun bestemte diagnoser som gir rett til erstatning, og vilkårene kan være oppfylt uavhengig av hvilken diagnose skadelidte har fått.

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) mener at strengere krav til dokumentasjon for veteranene ble merkbar fra høsten 2016, skriver Aftenposten.

Et av særtrekkene ved PTSD er at lidelsen kommer etter en hendelse. Flere av soldatene tar krigen med seg hjem.

– Det er ikke sånn at du får symptomer på en psykisk senskade den dagen du lander på Gardermoen etter endt tjeneste. Det er en skade som gjerne oppdages og erkjennes over tid, noe som ofte gjør det vanskelig å skaffe såkalt tidsnær dokumentasjon. Nå ser det ut som om det er noe de ikke tar hensyn til lenger, sier samfunnskontakt Gisle Bruknapp i forbundet til Klassekampen.

Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse avviser at praksisen har blitt strengere.

«Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag, er at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag og ikke en innstramming i praksisen», skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en epost til Klassekampen.

Vi har lang erfaring med erstatningssaker med svært gode resultater for våre klienter, og har i tillegg kompetanse på senskader etter tjeneste i krigs- og konfliktsoner. Ta kontakt om du har en sak, enkelt og uforpliktende.

Kontakt oss