Har du fått skulderskade
etter arbeidsulykke?

Skulderskade som yrkesskade

En skulderskade oppstått på jobb kan gi krav på erstatning. Prosessen med å kreve erstatning etter yrkesskade, kan imidlertid være vanskelig å håndtere. Du må kjempe mot et forsikringsselskap som vil spare penger på din bekostning. Den kampen bør du ikke kjempe alene. Hør med våre advokater hvis det er noe du lurer på i din sak.

Skulderskader og brudd i skulderen oppstår vanligvis ved fall eller slag direkte mot skulderen. Dette er en utbredt yrkesskade ved fallskader, som ofte forekommer innenfor bygg- og anleggsbransjen. En skulderskade kan være veldig plagsom og være til hinder for at du kan fungere i jobb som tidligere. Har du fått en skulderskade som er godkjent som yrkesskade, kan du derfor kreve erstatning.

Trenger jeg advokat når jeg skal kreve erstatning?

Forsikringsselskapene vil som regel forsøke å begrense sitt erstatningsansvar så langt det lar seg gjøre. Hvis du prøver å stå alene overfor selskapet, er det vanskelig å vite hvilken informasjon fra selskapet som er riktig og hvilken informasjon du ikke skal stole på. Derfor er det viktig å kontakte og bruke en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Kontakt derfor advokat hos oss idag for å høre mer om dine muligheter til å få yrkesskadeerstatning.

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt her for en uforpliktende prat

Hvor alvorlig er skulderskaden?

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden kan få for den enkelte vil være avhengig av hvor alvorlig skulderskaden er og hvordan den påvirker den som søker erstatning. Hvis skulderskaden gjør at man ikke lenger fungerer i jobben, er det klart at et krav om erstatning kan bli betydelig.

Hvis man ikke er så påvirket av skulderskaden at yrkesskaden går ut over arbeidsevnen, så vil erstatningen bli mindre. Det er dermed ikke noen standard erstatningsnivå ved skulderskade, og en advokat kan ikke på generell basis si noe om hva du kan forvente å få i erstatning etter skulderskaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Bruk kontaktskjemaet nederst for å komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. 

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss