Har du fått en nakkeskade
som yrkesskade?

Nakkeskade

Nakkeskader kan gi krav på erstatning. Har du fått nakkeskade på jobb, kan du kreve yrkesskadeerstatning. Forsikringsselskapet vil forsøke å betale deg så lite som mulig i erstatning, og du bør derfor ikke stå alene i prosesen. Hør gjerne med våre advokater hvis du har spørsmål i din sak.

Nakkeskader skjer ikke bare i form av whiplash/nakkesleng. Nakken kan også få andre skader, og ved alvorlige arbeidsulykker er det ikke uvanlig at det skjer brudd i nakken og nakkevirvlene. Har du fått en bruddskade i nakken etter en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning hvis det medfører et økonomisk tap for deg. Akkurat hvor mye du har krav på i yrkesskadeerstatning på grunn av nakkeskaden er det vanskelig å si noe om før man går konkret inn i din sak. All erstatning etter yrkesskade, herunder også nakkeskader, skal beregnes individuelt.

I motsetning til hva som er tilfelle for nakkesleng og whiplash, er det for andre nakkeskader ikke slik at det oppstilles vilkår for skadeforløpet for at du skal kunne kreve yrkesskadeerstatning for nakkeskaden. Ved nakkeskader, herunder nakkebruddskader, er det nemlig lettere å finne objektivt konstaterbare funn som underbygger at det foreligger en personskade.

Selv om punktene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og utvikling i henhold til almenn medisinsk viten ikke er vilkår ved alle nakkeskader, så ser man imidlertid hen til disse ved vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og de plagene som skadelidte har som følge av yrkesskaden. Dette er imidlertid mer momenter i saker utenfor nakkesleng og whiplash, og ikke vilkår.

Det er mange eksempler på at nakkeskader kan gi betydelige erstatninger, særlig hvis den skadelidte har inntektstap som en følge av yrkesskaden. Det kan være vanskelig å beregne hvilken erstatning du har krav på, og det er derfor viktig å bruke en advokat som er godt vant til å jobbe med erstatningskrav etter nakkeskade. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for nakkeskade skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss