Skal du kreve erstatning etter nakkeskade?

Erstatning etter nakkeskade

Du kan kreve erstatning etter nakkeskade hvis du har et økonomisk tap som følge av yrkesskaden. Våre advokater hjelper deg.

Erstatning etter nakkeskade kan kreves, eksempelvis hvis nakkeskaden er en yrkesskade. En erstatning etter nakkeskade skal dekke det økonomiske tapet som skaden påfører deg. I tillegg kan du kreve ménerstatning hvis nakkeskaden er varig og betydelig. Skal du kreve erstatning etter nakkeskade, bør du engasjere advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett slik at du får den erstatningen du har krav på.

Nakkeskader skjer ikke bare i form av whiplash/nakkesleng. Nakken kan også få andre skader, og ved alvorlige arbeidsulykker kan dette eksempelvis være brudd i nakken. I motsetning til hva som er tilfelle for nakkesleng og whiplash, er det for andre nakkeskader ikke slik at det oppstilles juridiske vilkår for skadeforløpet for at du skal kunne kreve yrkesskadeerstatning for nakkeskaden. Dersom forsikringsselskapet anfører dette, vil en advokat som har erfaring med personskadesaker vite hvordan dette skal besvares og håndteres.

Har du fått en bruddskade i nakken etter en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning hvis nakkeskaden gir deg et økonomisk tap. Akkurat hvor mye du har krav på i yrkesskadeerstatning på grunn av nakkeskaden er det vanskelig å si noe om før man går konkret inn i din sak. All erstatning etter yrkesskade, herunder også nakkeskader, skal nemlig beregnes individuelt slik at man ser hvordan din skade påvirker deg.

Utgiftene til advokat i yrkesskadesaker dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss