Har du fått en ryggskade
etter en arbeidsulykke?

Ryggskade

En ryggskade som har oppstått i en arbeidsulykke kan gi store konsekvenser. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Ryggskader kan oppstå etter alvorlige arbeidsulykker. Hvis du har fått en ryggskade etter å ha vært i en arbeidsulykke, kan du søker yrkesskadeerstatning for denne. Du bør i tilfelle søke råd hos advokat som er godt vant til å jobbe med erstatningskrav i yrkesskadesaker og som vet hvordan han skal håndtere din erstatningssak opp mot forsikringsselskapet for at ditt erstatningsoppgjør skal bli riktig.

Hvis man får en ryggskade i forbindelse med en arbeidsulykke, vil man som regel kjenne akutte ryggsmerter med utstråling til bena, ledsaget av alarmerende nevrologiske symptomer og funn. Særlig aktuelle ryggskader etter arbeidsulykke, og som kan gi grunnlag for erstatning er skader som skiveprolaps, skjelettskade med luksasjon/fraktur og bløtdelsskade med mulig hematom. Dette kan dermed være alvorlige yrkesskader.

Dersom de nevrologiske funnene i ryggen vurderes å være sparsomme og lite alarmerende, vil legen normalt sette igang såkalte konservative tiltak framfor operasjon. Ved mer alvorlige ryggskader vil behandlingen imidlertid inkludere kirurgiske inngrep.

Skal du kreve erstatning for ryggskade du har fått etter arbeidsulykke, bør du oppsøke advokat og få en gjennomgang av saken din. For å kunne si noe om hvor mye erstatning du kan kreve, må advokaten gå konkret inn i saken din og se på hvordan den påvirker deg økonomisk. Erstatningen skal nemlig utmåles individuelt for deg, og det er dermed ikke så mye å hente på å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss