Skal du kreve erstatning etter fallskade?

Fallskade - Erstatning

Har du fått en fallskade, kan du har krav på erstatning. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har som yrkesskadet etter en fallskade. Våre advokater har lang erfaring med å hjelpe skadelidte få erstatning.

Fallskader kan ofte oppstå i arbeidsulykker, og er relativt vanlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det for eksempel dreie seg om fall på byggeplass, fall fra stige, fall fra stillas eller andre installasjoner. Du trenger ikke være utsatt for fall fra store høyder for at det skal kvalifisere som en arbeidsulykke. Spørsmålet er om fallskaden har gitt deg et økonomisk tap

Fall på jobb

Hvis du har fått en fallskade på jobb, kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen. Da skal du få erstattet det fulle økonomiske tapet ditt i en kombinasjon av ytelser fra NAV og fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Det er derfor veldig viktig at fallskaden din meldes både til NAV og til det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har sine forsikringer hos.

Ved påført yrkesskade skal utgiftene til advokat dekkes på lik linje med alle andre utgifter du har som følge av yrkesskaden. Derfor kan - og bør - du kontakte advokat for hjelp i dialogen med forsikringsselskapet.

Fall på fritiden

Har du fått en fallskade på fritiden kan du ha krav på erstatning selv om fallulykken skjedde ved et rent uhell. Ulykken må da være omfattet av en eller annen forsikringsordning. Denne forsikringen kan være tegnet privat, gjennom arbeidsgiver og/eller fagforening. I tillegg har mange også uføreforsikringer eller livsforsikringer som kan komme til anvendelse. Ofte kan arbeidsgiver også ha tegnet en utvidet forsikring som gjelder ved ulykke som skjer til/fra jobb.

* * * * *

Det er viktig at du undersøker hvilke forsikringsordninger du har dersom du har fått en fallskade. Du må også passe på at skaden meldes til forsikringsselskapet så snart som mulig, og helst innen et år fra skadedato.

Hvis du har behov for juridisk bistand etter en fallulykke kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Våre advokater har nøkkelkompetanse på området og har spesialisert oss på saker om erstatning ved personskade. Vi bistår i alle typer personskadesaker og har klienter over hele landet.

Kontakt oss