Yrkessykdom er likestilt med yrkesskadeYrkessykdom er likestilt med yrkesskade

Skal du kreve erstatning
for yrkessykdom?

Yrkessykdom

Yrkessykdom kan gi krav på erstatning, på lik linje med vanlige yrkesskader. Hvis du har fått en yrkessykdom, vil du kunne ha krav på erstatning. Lese mer hva du har krav på og kontakt våre spesialiserte advokater om saken din for en uforpliktende samtale

Noen sykdommer er godkjent som yrkessykdommer, og gir den skadelidte samme rettigheter overfor NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet som andre med yrkesskade. Det er derfor svært fordelaktig for den som har fått den aktuelle sykdommen at den godkjennes som yrkessykdom. Det er et vilkår at den aktuelle sykdommen er pådratt som en følge av arbeid man har utført. Hvis du ønsker å søke erstatning for yrkessykdom, kan du kontakte advokat hos oss og forhøre deg om dine rettigheter.

I henhold til en egen forskrift (forskrift om sykdom mv likestilt med yrkesskade), er følgende yrkessykdommer og infeksjonssykdommer skal fra 1. januar 1960 stilles likt med yrkesskade etter nevnte lov:

 1. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
 2. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.
 3. Sykdommer som skyldes strålende energi.
 4. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner eller verktøy.
 5. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.
 6. Følgende sykdommer i armene: Arthrose, periarthrose, epicondylose, synoviose i slimpose eller seneskjede og Raynaulds traumatiske vasospastiske sykdom, når vedkommende sykdom er fremkalt av vibrasjoner overført fra pressluftverktøy, bankehammere o.l.
 7. Sykdommer som skyldes endringer av barometertrykket (dekompressjonssykdom) under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre.
 8. Sykdommer som skyldes smitte
 • under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff,
 • under arbeid i sykehus og dets institusjoner eller i fødeheim, barneheim, pleieheim og gamleheim o.l. eller under yrkesmessig inspeksjon, pleie eller transport av syke når det gjelder følgende sykdommer:
  • tuberkulose,
  • poliomyelitt med lammelser,
  • difteri,
  • tyfoidfeber,
  • paratyfus A,
  • smittsom gulsott,
  • mononucleosis infectiosa,
  • andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadede har fått komplikasjoner fra hjerne og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd,
  • serum-hepatitt,
  • paratyfus B, andre salmonelloser og dysenteri når sykdommen etterfølges av en langvarig eller konstant smittebærertilstand.
 • under arbeid med dyr eller planter som lider av en infeksjon framkalt av vedkommende smittestoff, eller under arbeid med dyre- eller planteprodukter som er infisert med smittestoffet.

Yrkessykdom kan også være sykdommer etter vaksinasjon i samband med yrket når vaksinasjonen er utført etter offentlig påbud, oppfordring fra arbeidsgiver eller liknende.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss