Er du utsatt for
stråling på jobb?

Stråling som yrkessykdom

Stråling kan godkjennes som yrkessykdom, og kan da gi krav på yrkesskadeerstatning.

Sykdommer som skyldes stråling kan bli godkjent som yrkessykdom, men da må det være en vitenskapelig aksept for samsvar mellom type stråling og sykdom. Arbeidstakere kan utsettes for mye forskjellig stråling, men det er ofte usikkert om det kan bevises at det er strålingen som er årsaken til yrkesskaden. Vurderer du å søke erstatning for yrkessykdom etter stråling, bør du forhøre deg med advokat som jobber mye med yrkessykdom og erstatning.

Ioniserende stråling er en mekanisme for overføring av energi. Akkurat som fra all annen stråling er det en strålekilde som produserer og sender ut strålingen (røntgenapparat, radioaktivt stoff osv.), og som arbeidstakeren kan være utsatt for. Ioniserende stråling er den sterkeste formen for stråling vi kjenner til i forhold til hvor mye energi den inneholder, og skadene kan bli alvorlige for den som utsettes for denne type stråling. Dette kan dermed gi alvorlige yrkesskader.

Som eksempler på sykdommer man kan få som følge av stråling er kreft, grå stær, sterilitet og akutte skader ved intens stråling.

Yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling i Norge skjer hyppig blant helepersonelle, og da særlig for radiologer, radiografer, nukleærmedisinere, hjertespesialister, ortopeder, tannleger, hjelpepersonell og forskere. I industrien brukes røntgen til å undersøke kvaliteten på stålprodukt og sveisete skjøter. Ansatte i fjellanlegg og gruver vil være eksponert for naturlig stråling i en større grad enn andre. I tillegg er flygere utsatt for kosmisk stråling i en større grad, men kun problematisk på interkontinentale reiser over lang tid og ved graviditet. Normal praksis hos flyselskapene er at personell som blir gravide omplasseres til bakketjeneste under graviditeten.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss