Er du blitt løsemiddelskadet
på jobb?

Løsemiddelskade som yrkessykdom

Løsemiddelskade som oppstår på jobb, kan gi krav på yrkesskadeerstatning.

Løsemiddelskade er godkjent som yrkessykdom, og gir den skadelidte samme rettigheter overfor NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet som andre med yrkesskade. Løsemidler forekommer hyppig i arbeidslivet, som komponenter av maling, lakker og tynnere, i lim mv, og personer som jobber i bransjer som bruker dette er dermed utsatt for løsemiddelskader.

Det tar ofte lang tid å bli diagnostisert med løsemiddelskade, og mange arbeidstakere får ikke diagnosen før lenge etter at de sluttet å fungere i arbeid. Da har ofte hverdagen blitt svært vanskelig - både økonomisk og på andre vis. En erstatning for løsemiddelskaden kan dermed bli helt avgjørende for hvordan det skal gå videre for den som har fått slik yrkesskade.

Hvis du ønsker å søke erstatning etter å ha blitt forgiftet i arbeid, kan du kontakte advokat hos oss og forhøre deg om dine rettigheter. Det kan være en lang prosess å få en forgiftning godkjent som yrkesskade, samt også til slutt å få medhold i et erstatningskrav. Derfor lønner det seg å bruke en advokat som er spesialisert på erstatning, yrkesskade og yrkessykdom.

En løsemiddelskade kan gi relativt omfattende skader, og dermed også betydelige erstatningskrav. Det er umulig å si noe om hvor mye du har krav på i erstatning uten å gå konkret inn i saken din og se hvordan forgiftningen har påvirket deg økonomisk. Hva andre personer har fått i erstatning gir ingen veiledning her, for det er nemlig ditt konkrete, økonomiske tap som er gjenstand for erstatning, og som må beregnes.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss