Har du fått forgiftning
på jobb?

Forgiftning som yrkessykdom

Forgiftning kan være en yrkessykdom, og kan gi krav på yrkesskadeerstatning

Noen sykdommer er godkjent som yrkessykdom, og gir den skadelidte samme rettigheter overfor NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet som andre med yrkesskade. Forgiftning av f.eks. løsemidler, kvikksølv el.a. er godkjent som yrkessykdom etter en egen forskrift.

Hvis du ønsker å søke erstatning etter å ha blitt forgiftet i arbeid, kan du kontakte advokat hos oss og forhøre deg om dine rettigheter som yrkesskadet. Det kan være en lang prosess å få en forgiftning godkjent som yrkesskade, samt også til slutt å få medhold i et erstatningskrav. Derfor lønner det seg å bruke en advokat som er spesialisert på erstatning, yrkesskade og yrkessykdom.

Relativt ofte forekommer løsemiddelforgiftning, ettersom løsemidler hyppig brukes i arbeidslivet og i hverdagslivet som rense- og vaskemiddel, i maling og lakker og tynnere, lakk- og malingfjernere, i lim osv. Forgiftning kan oppstå pga. innånding av løsemiddeldamper. Langvarig hudkontakt kan føre til avfetting av huden og eksemforandringer. Løsemidler kan føre til akutte, forbigående narkotiske virkninger, mens noen også kan gi lever-, nyre- eller benmargsskader. Langvarig påvirkning kan føre til hjerneskader.

En forgiftningsskade kan dermed gi relativt omfattende skader, og dermed også betydelige erstatningskrav. Det er vanskelig å si noe om hvor mye du har krav på i erstatning uten å gå konkret inn i saken din og se hvordan forgiftningen har påvirket deg økonomisk. Det er nemlig ditt konkrete, økonomiske tap som er gjenstand for erstatning, og som må beregnes.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss