Har du fått allergi
fra jobben?

Allergi som yrkessykdom

Allergi kan oppstå som følge av farlige arbeidsprosesser. Har du allergi som yrkesskade, kan du kreve erstatning. Våre advokater kan hjelpe deg.

Allergier kan både forekomme som kontaktallergi og som inneklimasykdom på grunn av påvirkninger av luftveiene. Dette kan oppstå som yrkessykdom hvis du utsettes for allergifremkallende midler i jobb. En allergi kan være særdeles plagsom, og kan være til hinder for at du får utført de samme arbeidsoppgavene som tidligere. Har du fått en allergi som yrkessykdom kan du søke om erstatning for yrkesskaden. Du bør i tilfelle kontakte advokat som har jobbet mye med denne type erstatningssaker.

Større bevissthet og forebyggende tiltak har redusert risikoen for allergi i en rekke yrker, og det forekommer dermed ikke så mange slike yrkesskader. Som eksempel kan nevnes allergi mot kromsalter, som tidligere var en vanlig yrkessykdom hos murere. Denne allergien er blitt mindre hyppig etter at sementen er blitt tilsatt jernsulfat som binder kromsalter, og derved fører til redusert kromeksposisjon for murere.

Noen stoffer har særlig stor evne til å forårsake allergier ved hudkontakt, og kan i noen tilfeller gi allergier etter bare én eller noen få gangers kontakt med huden. Disse stoffene fremkaller dermed lettere allergi som yrkessykdom. Et eksempel på dette er ikke-herdede plaststoffer, som epoksyresin. Er du eksponert for dette stoffet i ditt arbeid, har du også en risiko for at du får allergi som yrkessykdom.

Hva skjer i en yrkessykdomssak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss