Har du nedsatt evne til arbeid i hjemmet?

Tapt evne til arbeid i hjemmet

Nedsatt eller tapt evne til arbeid i hjemmet er også en erstatningspost ved personskadeoppgjør. Våre advokater kan hjelpe deg fremme krav om erstatning.

Arbeid i hjemmet skal erstattes på samme måte som annet inntektstap. Tapt evne til arbeid i hjemmet kan være vanlig husarbeid, som vasking, maling, handling, gressklipping og andre ting man gjør tilknyttet hjemmet og driften av den daglige husholdningen.

Det er den tapte evnen til å utføre arbeid i hjemmet som skal erstattes, og det spiller dermed ingen rolle om du faktisk har hatt utgifter tilknyttet dette eller om du har latt venner og familie hjelpe til med arbeid i hjemmet du ikke lenger er i stand til å gjøre. Bakgrunnen for dette er at man ikke ønsker at en skadelidt skal ha mulighet til å kjøpe den bistanden som trengs, også selv om det ikke har blitt betalt for bistand til arbeid i hjemmet tidligere eller ikke.

Les også mer om:

Erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet var lenge ikke gjenstand for erstatning, men er nå akseptert som en selvstendig erstatningspost på lik linje med inntektstapet. Det kan imidlertid være en komplisert erstatningspost å argumentere for overfor forsikringsselskapet, og det er derfor en fordel å ha bistand i denne prosessen.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatningssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss