Har du fått en fallskade?

Fallskade

Fallskader forekommer ofte innenfor bygg- og anleggsbransjen, og er dermed en vanlig yrkesskade. Har du fått en fallskade på jobb, kan du kreve erstatning. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett.

Fallskader er ganske valige yrkesskader, og utgjør ifølge Arbeidstilsynet nesten halvparten av alle skader innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hvilke konkrete skader man kan få etter en fallulykke vil variere, avhengig av bl.a. hvor høyt man har falt fra, hvordan man har landet og hvilket verneutstyr man har hatt. Vanlige fallskader vil imidlertid kunne være både hodeskader, bruddskader og multitraumer.

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha egen yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dette gjør at man som arbeidstaker er beskyttet mot de økonomiske konsekvensene av en arbeidsulykke, som ofte kan være svært alvorlige.

Hvis du har vært utsatt for en fallulykke på jobb, så kan du dermed kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever etter arbeidsulykken. Utgangspunktet for en yrkesskadeerstatning er at du skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Det vil også gjelde for fallskader.

Selv om det etter loven er lagt til rette for at den skadelidte skal kunne få full erstatning etter fallskaden, kan det imidlertid i praksis vise seg å være mer utfordrende å få dette til. Forsikringsselskapene som skal utbetale erstatningen, vil ofte prøve å betale så lite som mulig og gjør det de kan for å redusere erstatningskravene. Dette gjør at du ofte vil ha det vanskeligere enn nødvendig å få få erstatningen du har krav på hvis du forsøker å ta dialogen alene med forsikringsselskapet.

Våre advokater har lang erfaring med å jobbe for at våre klienter skal få riktig erstatning etter yrkesskader. Kontakt derfor våre advokater idag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss