Lurer du på noe
i din yrkesskadesak?

Yrkesskade i skolen etter vold og trusler

Mange lærere og andre ansatte i skolen opplever trusler og vold som en del av arbeidshverdagen. Slike hendelser øker risikoen for psykiske og fysiske skader som kan resultere i yrkesskader og krav om erstatning. Da kan du kontakte våre advokater, som har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter yrkesskade.

Skoleansatte er en av de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler på arbeidsplassen. Tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vier at 1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd både vold og trusler. En vanlig arbeidsdag for skoleansatte kan derfor innebære en reell risiko for å bli fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid.

Ved alvorlige trusler og vold, kan den ansatte få varige skader. Skader som oppstår på denne måten vil som utgangspunkt anses som yrkesskader, og kan gi krav på erstatning. Erstatning er først og fremst aktuelt der den ansatte får et økonomisk tap. 

Her kan du lese mer om yrkesskader og hva du har krav på.

Skolen redusere risikoen for trusler og vold

Det er arbeidsgiver sitt hovedansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter arbeidsmiljølovens regler. For å gjennomføre disse forpliktelsene skal arbeidsgiver blant annet sørge for systematisk forebygging av trusler ved å gi opplæring, gode kartlegginger og risikovurderinger. 

Det er laget en egen forskrift om hvilke plikter skolen har for å redusere risikoen for volds- og trusselrelaterte yrkesskader. Men Arbeidstilsynet påpekte allerede i 2018 at mange skoler ikke bruker sitt eget system for å melde ifra om hendelser knyttet til vold og trusler. Dette er med på å øke risikoen for at de ansatte i skolen får denne type yrkesskader.

Hva bør du gjøre når yrkesskaden har skjedd?

Hvis en skade først er oppstått, skal skolen ha rutiner for hvordan situasjonen håndteres videre. Er saken alvorlig vil eventuell erstatning og yrkesskadedekning være aktuelt. Da er det viktig å melde skaden både til skolens yrkesskadeforsikring og til NAV. Det vil også lønne seg å bruke en advokat som er spesialisert på yrkesskade til å håndtere erstatningssaken for deg.

Forsikringsselskapet gjør sin egen vurdering av om den aktuelle skaden eller sykdommen er en yrkesskade, og er i utgangspunktet ikke bundet av NAVs vedtak. I mange saker medfører dette at NAV godkjenner yrkesskaden, mens selskapet ikke gjør det. Hvis NAV nekter å godkjenne skaden, vil forsikringsselskapet som regel vise til NAVs vurdering. Da trenger man ofte advokat.

Gjennom Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.


Kontakt oss