Lurer du på
om du har en sak?

Mange dødsulykker i trafikken

Det var en dramatisk økning i antallet dødsulykker i trafikken denne sommeren, sammenlignet med fjoråret. Årsaken til dette er sammensatt, sier Statens vegvesen. Les hva de fremhever og hva du bør tenke på hvis du skal kreve erstatning etter en trafikkulykke.

I et intervju med Asplan Viak, sier leder i Statens vegvesens trafikksikkerhetsdivisjon, Guro Ranes at de ser med bekymring på de mange dødsulykkene.

Ranes trekker frem flere forhold som årsak til trafikkulykkene:

  • En av fire som omkom i trafikken kjørte motorsykkel. Dette er en veldig utsatt trafikantgruppe. Det går minst like fort som i bil, men de har ikke noen beskyttelse, verken karosseri, bilbelte eller kollisjonspute. Derfor blir det fort veldig alvorlig når det først går galt.
  • Befolkningen eldes, og de over 65 år er aktive og deltar mer i samfunnet enn for noen tiår siden, noe som også betyr at de er ute i trafikken. Vi har en hypotese om at eldre var mindre ute i samfunnet enn andre aldersgrupper under pandemien, men vi vet ikke nok om det ennå. Sammenhengene som kan forklare økningen i antall drepte i trafikken er veldig komplekse, sier Ranes.
  • Statistikken viser også at det i sommer har vært mange trafikkulykker med mer enn én omkommet – mange ulykker med to. Dette er uvanlig, men ikke noe vegvesenet har en god forklaring på ennå.

Erstatning etter trafikkulykke

Hvis du blir skadet i en trafikkulykke, vil du ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav. De vanlige erstatningspostene ved trafikkskade er:

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss