En trafikkskadeerstatning skal vare hele livet. En dyktig advokat vil hjelpe deg med prosessen.En trafikkskadeerstatning skal vare hele livet. En dyktig advokat vil hjelpe deg med prosessen.

Våre advokater hjelper deg med ditt erstatningskrav

Trafikkskadeerstatning

En trafikkskadeerstatning skal vare livet ut, og det er derfor viktig at du får det du har krav på. Det er flere ulike erstatningsposter som er aktuelle ved trafikkskadeerstatning, og en dyktig advokat vil kunne hjelpe deg i denne prosessen. Hvis det er noe du lurer på i din sak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende.

Hva er trafikkskadeerstatning?

Trafikkskadeerstatning omfatter den erstatning en person kan ha krav på etter å ha vært i en trafikkulykke. En trafikkskadeerstatning kan dermed være som en følge av en stor ulykke, som eksempelvis dødsulykke eller frontkollisjoner (møteulykker), men det kan også være mindre ulykker som ikke er så dramatiske men som likevel kan gi krav på erstatning. Det kan være vanskelig å vinne frem med et krav om trafikkskadeerstatning. Derfør bør velge en advokat som er erfaren med personskade- og erstatningsrett via Personskadesiden hvis du skal kreve trafikkskadeerstatning.

Hensikten med en trafikkskadeerstatning er å erstatte det konkrete tapet som trafikkulykken har gitt deg. Det innebærer at den advokaten du velger må sette seg inn i din individuelle situasjon og beregne erstatningen ut fra hvordan du blir påvirket av skaden du har fått.

Hva erstattes gjennom trafikkskadeerstatning?

De vanlige erstatningspostene ved trafikkskadeerstatning er

Trenger jeg advokat når jeg skal kreve erstatning?

En dyktig personskadeadvokat vil kunne hjelpe deg med å fremme krav om trafikkskadeerstatning. Du er også da bedre sikret mot å bli lurt av forsikringsselskapet, og har større mulighet til å ende opp med den erstatningen du skal ha etter ulykken. Forsikringsselskapene har sine erfarne spesialister som jobber for at selskapet skal betale minst mulig i trafikkskadeerstatning. Det er ikke noen grunn til at ikke du også skal ha en spesialist på din side. Derfor bør du ta kontakt idag.

Utgiftene til advokat i en sak om trafikkskadeerstatning dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss