personskadesiden

Våre advokater hjelper deg med ditt erstatningskrav

Spør våre advokater

Hva kan du kreve erstatning for?

Det er flere ulike erstatningsposter som er aktuelle ved trafikkskadeerstatning.

Trafikkskadeerstatning omfatter den erstatning en person kan ha krav på etter å ha vært i en trafikkulykke. En trafikkskadeerstatning kan dermed være som en følge av en stor ulykke, som eksempelvis dødsulykke eller frontkollisjoner (møteulykker), men det kan også være mindre ulykker som ikke er så dramatiske men som likevel kan gi krav på erstatning. Det kan være vanskelig å vinne frem med et krav om trafikkskadeerstatning. Derfør bør velge en advokat som er erfaren med personskade- og erstatningsrett via Personskadesiden hvis du skal kreve trafikkskadeerstatning.

Hensikten med en trafikkskadeerstatning er å erstatte det konkrete tapet som trafikkulykken har gitt deg. Det innebærer at den advokaten du velger må sette seg inn i din individuelle situasjon og beregne erstatningen ut fra hvordan du blir påvirket av skaden du har fått.

De vanlige erstatningspostene ved trafikkskadeerstatning er

En dyktig personskadeadvokat vil kunne hjelpe deg med å fremme krav om trafikkskadeerstatning. Du er også da bedre sikret mot å bli lurt av forsikringsselskapet, og har større mulighet til å ende opp med den erstatningen du skal ha etter ulykken. Forsikringsselskapene har sine erfarne spesialister som jobber for at selskapet skal betale minst mulig i trafikkskadeerstatning. Det er ikke noen grunn til at ikke du også skal ha en spesialist på din side. Derfor bør du ta kontakt idag.

Utgiftene til advokat i en sak om trafikkskadeerstatning dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed