personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter nakkesleng

Nakkesleng og erstatning

Nakkesleng gir kompliserte erstatningsoppgjør, og det er mye du må passe på for at du får riktig erstatning. Forsikringsselskapene vil forsøke alt de kan for å unngå å betale mer i erstatning enn de absolutt må. Du er derfor tjent med å få hjelp fra erfarne advokater i din nakkeslengsak. Hør med oss idag om hvordan du kan få riktig erstatning for din skade.

Nakkesleng oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, og det oppstår en piskesnertbevegelse. Denne skademekanismen kalles nakkesleng. Dette er en trafikkskade som hyppig oppstår ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Det er imidlertid ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er ved en eksempelvis bruddskade. Det er derfor vanskelig å påvise en nakkesleng, og dermed også vanskelig å få erstatning for en slik skade. Derfor bør du la deg representere av en advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter denne typen trafikkskader.

Hvis du har fått nakkesleng, så oppleves nakken gjerne stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen, og vanlige symptomer for nakkesleng er:

  • Hodepine
  • Nakkestivhet
  • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
  • Smerter i korsryggen
  • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
  • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser.

Symptomene ved nakkesleng er som oversikten viser, ganske subjektive og vanskelig å påvise ved MR, røntgen og andre objektive målinger. Dette gjør at det er vanskelig å stille en diagnose for skaden, og dermed er det også vanskelig å få forsikringsselskapet til å tro på og akseptere at du har fått en personskade etter trafikkulykken. Tiden etter ulykken, hvordan du opptrer og hva som står i dine journaler og andre behandlernotater, vil da kunne være helt avgjørende for om du får erstatning eller ikke.

Det kan være avgjørende at du sikrer bevis fra trafikkulykken, både i form av bilder fra ulykkesstedet og vitneforklaringer fra personer som så hva som skjedde. Dette er fordi du må kunne vise at ulykken har vært kraftig nok til å kunne forårsake en personskade.

Hvis du tror du har fått en nakkeslengskade, må du derfor sørge for at du oppsøker lege med en gang, og senest innen 72 timer fra ulykken skjedde. Det er veldig viktig at du i journalen får skrevet ned hvor vondt du har det og hvor du har vondt hen. Alle smerter må skrives ned.

Du må også passe på at du oppsøker lege også jevnlig etter dette slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Dette må du i alle fall passe på at du gjør i halvannet til to år etter ulykken, eller til du får beskjed fra legen om at det ikke er noe mer de kan gjøre for deg. Dette må i tilfelle også skrives ned i journalen din. Hvis du ikke gjør dette, vil du normalt ikke få erstatning for nakkeslengskaden din - uansett hvor plaget du er. Dette er fordi forsikringsselskapene krever at en nakkeslengskade følger en helt bestemt utvikling, og at du også kan bevise dette før de er villige til å betale erstatning for din nakkeslengskade.

Selv om du følger disse rådene, kan det likevel være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapet i erstatningssaken. Vi vil derfor anbefale deg å kontakte advokat med erfaring i erstatningssaker tidlig i prosessen, og i alle fall før det engasjeres en spesialist som skal vurdere nakkeslengskaden din. Dette er fordi enkelte spesialister stort sett aldri kommer til at du har fått en skade etter trafikkulykken, og dette vil ødelegge dine muligheter for erstatning. En erfaren advokat vil vite hvilke spesialister du skal holde deg unna, og hvem som kan brukes til å vurdere skaden din.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med nakkesleng- og trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss