Vi hjelper deg med å få erstatning etter nakkesleng

Erstatning etter nakkesleng (whiplash)

Nakkesleng gir kompliserte erstatningsoppgjør, og det er mye du må passe på for at du får riktig erstatning. Forsikringsselskapene vil forsøke alt de kan for å unngå å betale mer i erstatning enn de absolutt må. Du er derfor tjent med å få hjelp fra erfarne advokater ved nakkesleng erstatning. Hør med oss idag om hvordan du kan få riktig erstatning for din skade.

Hva er nakkesleng?

Nakkesleng (whiplash) oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hurtig hardt frem og tilbake, og det oppstår en piskesnert bevegelse. Anatomisk er nakken den mest fleksible delen av ryggraden, og dette gjør den ekstra utsatt. Hvis du har fått nakkeslengskade, oppleves nakken gjerne stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen.

Hvordan oppstår whiplash?

En whiplash-skade kan ofte oppstå ved påkjørsel bakfra, og er dermed en ganske vanlig trafikkskade. Man kan også få nakkesleng etter fall. De aller fleste som utsettes for whiplash blir ofte helt bra av seg selv etter noe tid, men for noen skadelidte kan skaden vise seg å bli langvarig og gi varige plager.

En whiplash er ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er ved en bruddskade hvor man har røntgenbilder som viser skaden. Det er derfor vanskelig å påvise nakkesleng, og dermed også vanskelig å få erstatning for en slik skade. 

Les mer om hvordan man stiller en whiplash-diagnose her

Hvilke symptomer har nakkesleng og whiplash?

De vanligste symptomene ved nakkesleng og whiplash er smerter i nakken med stivhet i musklene, men også symptomer som:

 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Konsentrasjonsvansker
 • Smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer
 • Synsforstyrrelser
 • Engstelse / depresjon

Hvis du har sterke smerter i hode eller nakke, eller sovende/stikkende fornemmelser eller smerter i skulderen/armen, bør du også oppsøke lege. Dette gjelder også hvis armen føles tung.

Hvordan få nakkesleng erstatning?

Ettersom det er vanskelig å stille en konkret diagnose for skaden er det også vanskelig å få forsikringsselskapet til å tro på og akseptere at du har fått en personskade etter trafikkulykken. Tiden etter ulykken, hvordan du opptrer og hva som står i dine journaler og andre behandlernotater, vil da kunne være helt avgjørende for om du får erstatning eller ikke. 

Fra et rettslig ståsted er disse sakene ganske kompliserte, først og fremst fordi det kan være vanskelig å bevise at den aktuelle skaden er en konsekvens av en bestemt ulykke, og ikke noe annet. Derfor bør du la deg representere av en spesialisert advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter denne typen trafikkskader.

Fem tips som øker sjansen for å få nakkesleng erstatning 

Her er noen viktige punkter som kan øke sjansene for å få erstatning etter nakkesleng/whiplash:

 • Sikre bevis - både bilder fra ulykken og vitneforklaringer. Hvor kraftig var ulykken?
 • Oppsøk lege raskt - senest innen 72 timer etter ulykken.
 • Be legen skrive ned hvor vondt du har det og hvor du har vondt.
 • Oppsøk lege jevnlig etter ulykken - helst opptil 2 år.
 • Vil legen avslutte behandlingen? Få det skrevet ned i journalen.

Disse punktene er utdypet under.

Ønsker du å snakke med en advokat om erstatning? Bruk vårt kontaktskjema her.

Sikre bevis og oppsøk lege raskt

Det kan være avgjørende at du sikrer bevis fra trafikkulykken, både i form av bilder fra ulykkesstedet og vitneforklaringer fra personer som så hva som skjedde. Dette er fordi du må kunne vise at ulykken har vært kraftig nok til å kunne forårsake en personskade.

Hvis du tror du har fått en nakkeslengskade, må du derfor sørge for at du oppsøker lege med en gang, og senest innen 72 timer fra ulykken skjedde. Det er veldig viktig at du i journalen får skrevet ned hvor vondt du har det og hvor du har vondt hen. Alle smerter må skrives ned.

Les også: Her er knepene forsikringsselskapene bruker mot deg.

Du må også passe på at du oppsøker lege jevnlig etter dette slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Dette må du i alle fall passe på at du gjør i halvannet til to år etter ulykken, eller til du får beskjed fra legen om at det ikke er noe mer de kan gjøre for deg. Dette må i tilfelle også skrives ned i journalen din. Hvis du ikke gjør dette, risikerer du at selskapet nekter deg erstatning for nakkeslengskaden din - uansett hvor plaget du er. Dette er fordi forsikringsselskapene krever at en nakkeslengskade følger en helt bestemt utvikling, og at du også kan bevise dette før de er villige til å betale erstatning for nakkesleng.

Bruk en advokat med erfaring i erstatningssaker

Selv om du følger disse rådene, kan det likevel være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapet i erstatningssaken. Vi vil derfor anbefale deg å kontakte advokat med erfaring i erstatningssaker tidlig i prosessen, og i alle fall før det engasjeres en spesialist som skal vurdere whiplash-skaden din. Dette er fordi enkelte spesialister stort sett aldri kommer frem til at du har fått en nakkeskade etter trafikkulykken, og dette vil ødelegge dine muligheter for erstatning. En erfaren advokat vil vite hvilke spesialister du skal holde deg unna, og hvem som kan brukes til å vurdere whiplash-skaden din.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med nakkesleng- og trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss