Bruddskade
etter trafikkulykke

Bruddskade etter trafikkulykke

Bruddskade er en vanlig skade etter trafikkulykke, og gir krav på erstatning hvis det medfører et økonomisk tap for deg. Akkurat hvor mye du har krav på i erstatning på grunn av bruddskaden er det vanskelig å si noe om før man går konkret inn i din sak. All erstatning etter trafikkskade, herunder også bruddskader, skal beregnes individuelt. Derfor bør du la deg representere av advokat som er spesialist på trafikkskade- og personskaderett.

Hva er en bruddskade?

Sikre bruddtegn er åpent og synlig brudd, feilstilling (deformering) og unaturlig bevegelighet. Smerter og/eller hevelse, eventuelt med blodutredelse, kan være tegn på brudd. Det kan også være brudd hvis det er nedsatt funksjon eller bevegelighet i arm eller ben. Det er ikke alltid at en lege oppdager at det foreligger en bruddskade, så hvis du mistenker at du har fått en bruddskade, må du få tatt et røntgenbilde for å få dette avklart.

Hva kan jeg få i erstatning ved bruddskade etter trafikkulykke?

Erstatning for bruddskade vil bl.a. ta hensyn til hvor lang tilhelingstid du har etter trafikkulykken. Mange bruddskader er enkle, og lar seg lege ved gipsing. En bruddskade kan imidlertid også være svært komplisert, eksempelvis hvis det er et åpent brudd. Et åpent brudd vil ha en lengre tilhelingstid, og kan dermed gi et betydelig erstatningskrav.

Det er mange eksempler på at bruddskader kan gi betydelige erstatninger, særlig dersom de aktuelle skadene gir inntektstap. Det er inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten for de fleste.

Erstatning for bruddskade bør håndteres av en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette er fordi forsikringsselskapene gjennomgående vil forsøke å betale så lite som mulig i erstatning. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for bruddskade skal beregnes i din sak, vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss