Våre advokater er spesialisert
på personskade og erstatning.

Benbrudd og erstatning etter trafikkulykke

Skal du kreve erstatning etter benbrudd, bør du høre med våre advokater. Vi hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Benbrudd er en vanlig bruddskade etter trafikkulykke, og gir krav på erstatning hvis det medfører et økonomisk tap for deg. Hvis du vurderer å kreve trafikkskadeerstatning etter et benbrudd, bør du engasjere en advokat som er spesialist på personskade- og erstatningsrett. Ellers risikerer du at forsikringsselskapet vil lykkes i å få deg til å akseptere en erstatning som er mindre enn det du har krav på.

Hva er et benbrudd?

Et benbrudd vil si at et ben eller en knokkel er brukket. Med hensyn til behandlingen er det viktig å avklare om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal. Hvis du ikke har fått riktig behandling etter benbruddet, kan skaden din ha blitt verre. Dette kan du i tilfelle kreve pasientskadeerstatning for, som da kommer i tillegg til trafikkskadeerstatningen.

Ulike typer benbrudd

Det finnes flere typer benbrudd. Et knusningsbrudd er et brudd hvor deler av beinet er mer eller mindre pulverisert, for eksempel i en ryggvirvel. Et brist i benet innebæer at det brekker opp på den ene siden, men at benet henger sammen og er inntakt på den andre siden. Man skiller også mellom åpne og lukkede brudd. Et åpent brudd er kjennetegnet ved at bein stikker ut gjennom et sår i huden - og risikoen for påfølgende infeksjon er meget stor. Lukkede benbrudd har inntakt overflate på huden over bruddstedet.

Erstatning etter benbrudd som trafikkskade 

Erstatningskravet etter et benbrudd vil som regel være avhengig av hvor alvorlig skaden din er.

Med hensyn til behandlingen er det viktig å avklare om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal. Hvis du ikke har fått riktig behandling etter benbruddet, kan skaden din ha blitt verre. Dette kan du i tilfelle kreve pasientskadeerstatning for, som da kommer i tillegg til trafikkskadeerstatningen.

Hvis bruddskaden din har gitt deg varige skader, vil den også påvirke den økonomiske situasjonen din. Særlig vil dette gjelde der du ikke kan jobbe som tidligere. Jo lenger tid dette påvirker deg, jo større vil det økonomiske tapet også være. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å betale så lite som mulig i erstatning, og dermed vil risikoen for et større økonomisk tap for deg øke. Dette vil også øke behovet for at erstatningskravet håndteres av en advokat som har erfaring med erstatningsrett.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss