Lurer du på noe i din sak?

Her er knepene forsikringsselskapet bruker mot deg

Mange som har blitt skadet i ulykker blir rundlurt til å godta langt lavere utbetaling enn de har krav på. Andre blir avvist, selv om de har krav på full erstatning.

De fleste saksbehandlerne gjør en god jobb. Men forsikringsselskapet vil vanligvis betale minst mulig, og vi ser daglig at de prøver å få skadde mennesker til å takke ja til altfor lave oppgjør.

Har du blitt skadet for eksempel i trafikken eller på arbeidsplassen, kan du ha krav på en betydelig sum i erstatning.

Ofte skjer det likevel at selskapene holder igjen utbetaling ved å bruke kyniske teknikker og strategier. Mange enkeltpersoner har ingen forutsetninger for på egen hånd å vite hva de har krav på.

Én telefon til Advokatfirmaet Robertsen i sommer medførte at erstatningen økte fra 192.000 kroner til 800.000 kroner på under et døgn. Vi ser her at selskapet først prøvde seg med et skambud. Men saken viser også hvor effektivt man kan snu situasjonen med god hjelp.

- Hvis du får et avslag fra forsikringsselskapet på fem sider, som er veldig godt begrunnet og peker på rettspraksis, da kan man tenke: Ja, ja det var det vel ikke noen sak. Men det er ikke sikkert at det stemmer, sier advokat Nora Løvøi Bjørnstad ved Advokatfirmaet Robertsen. 

I mai hadde hun en sak hvor forsikringsselskapet nektet å utbetale erstatning til et samboerpar etter at huset deres ble totalskadet i brann. Løvøi Bjørnstad tok da ut stevning mot selskapet der hun ba om dom for at selskapet var ansvarlig for å utbetale forsikringen. Kort tid etter at stevning var sendt inn til tingretten snudde selskapet og aksepterte likevel erstatningsansvar etter brannen.

- Vi har 30 års erfaring med personskadesaker i hele landet, og ser at hvis man står alene så risikerer man å bli lurt, forklarer hun.

I Advokatbladet (Utgave 3, 2018) advarte advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo mot selskapers økende kynisme rettet mot enkeltpersoner, som ikke vet hva de har krav på.

- I økende grad ser vi at selskapene spekulerer i at den som har kommet til skade ikke har råd til å forfølge saken i retten. Særlig de innleide advokatene som behandler saker på vegne av forsikringsselskapene, kjører et knallhardt løp for å holde erstatningsnivået nede eller fraskrive selskapet for alt ansvar, selv om den skadde har krav på erstatning, sier Skansbo.

Han og kollegene har hjulpet flere tusen enkeltpersoner i hele landet med å få hva de har krav på. En rekke saker ender på erstatningsoppgjør som er mange ganger høyere enn hva selskapene ville tilby.

Har jeg rett på erstatning?

Her er knepene du må være klar over at forsikringsselskapet bruker personer som har blitt skadet:

Skambud eller avvisning

Forsikringsselskapet tilbyr deg et svært lavt erstatningsoppgjør, eller fraskriver seg ansvar selv om du har krav på erstatning. Forsikringsselskapet vil som regel alltid ha noe å gå på når de tilbyr et oppgjør. Noen ganger har de veldig mye å gå på, men det er bare advokater med erfaring fra erstatningssaker som kan si noe om hvilke muligheter din sak har. Husk: Aldri godta første tilbud!

Spekulerer i at skadde ikke tør å forfølge saken

Selskapet tilbyr et skambud eller avslår saken i håp om at kunden ikke tør eller orker å forfølge saken. Advokater med erfaring fra erstatningssaker kan si noe om hvilke muligheter din sak har. De fleste saker kan avgjøres ved hjelp av forhandling med advokat.

Innleid advokat

Et knep som har blitt brukt i mange år, er at forsikringsselskapet engasjerer en ekstern advokat som kjører et tøft løp mot skadelidte for å holde erstatningsutbetalingen lavest mulig – eller null utbetaling i saken.  Skadelidte må ha en advokat som er dreven i slike saker – som da kan snu saken slik at skadelidte vinner frem.

En sakkyndig i selskapets favør

Sakkyndige eksperter selskapet engasjerer for å vurdere skaden, har tett kontakt med selskapet og kommer ofte frem til konklusjonen selskapet ønsker, som ikke støtter skadelidte.

Nekter årsakssammenheng

En gjenganger er at forsikringsselskapet nekter for at det er noen årsakssammenheng mellom hendelse og skade. Her kan mange miste motet selv om de har rett. Derfor er det svært viktig at skadelidte oppsøker lege så snart som mulig, og får dokumentert sine skader f.eks. i forbindelse med en ulykke. Det er ikke uvanlig at selskapet vil så tvil rundt skaddes forklaring, selv om alt er riktig. Da er det godt å få erfaren hjelp.

Uthaling av sak

Forsikringsgiganter har store ressurser å bruke mot enkeltpersoner. Å trøtte ut en skadet person med lange og kompliserte skriv og runder, kan være en strategi for å få kunden til å gi opp saken eller å godta et minimalt tilbud. Med hjelp fra advokat som har erfaring med forsikringsselskap kan skadde få hjelp til å vinne frem uten å bli overkjørt og utslitt.

Vi anbefaler alle som krever erstatning etter ulykke er å bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater. Våre advokater har lang erfaring med å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at  klienter skal få riktig erstatning. Vi har kontor i Oslo, og bistår klienter over hele landet. Lurer du på om du kan ha en erstatningssak? Ta kontakt i dag, enkel, greit og uforpliktende.

Kontakt oss