Årsakssammenheng ved personskade
Lurer du på om du har en sak?

Årsakssammenheng ved personskade

For å få erstatning, må man bevise at det er årsakssammenheng mellom ulykken og personskaden. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Årsakssammenheng ved personskade er forbindelsen mellom ulykken og skaden. Du må bevise at det er slik årsakssammenheng for å få erstatning. Har du fått en personskade, så vil forsikringsselskapet si at de skal utrede om det foreligger årsakssammenheng. Forsikringsselskapet vil imidlertid tjene på å inne at det ikke er årsakssammenheng, og du bør derfor la deg representere av advokat så du får hjelp til å bevise årsakssammenhengen mellom ulykken og dine skader.

Det å bevise årsakssammenheng kan være en komplisert prosess, særlig hvis det er snakk om whiplash/nakkesleng. Også ved andre skader, som eksempelvis ryggskader eller andre typer nakkeskader kan forsikringsselskapet være vanskelig å forholde seg til når det gjelder å etablere årsakssammenheng ved personskade.

Årsakssammenheng ved personskade vurderes ut fra fire kriterier:

  • Om ulykken har hatt tilstrekkelig skadeevne
  • Om det foreligger akuttsymptomer
  • Om det foreligger brosymptomer
  • Om skadeutviklingen følger den utviklingen man normalt vil forvente

Høyesterett har slått fast at disse fire punktene er vilkår når det gjelder nakkesleng/whiplash. Det er imidlertid også fastlått av Høyesterett at dette ikke er vilkår, men bare momenter ved andre typer skader. Ofte vil imidlertid forsikringsselskapet prøve å hevde at kriteriene er vilkår også utenfor nakkesleng/whiplash, gjerne sammen med andre triks for å unngå å betale erstatningen du har krav på.

Skal du kreve erstatning etter personskade, må du derfor kontakte advokat som er godt vant til å jobbe med personskade- og erstatningssaker. En advokat med erfaring med denne type saker vil vite hvordan man skal kunne underbygge kravet ditt, og at det er årsakssammenheng mellom ulykken og dine helseplager.

Utgiftene til advokat ved trafikk- og yrkesskadesaker dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss