Skal du kreve erstatning
etter nakkeskade?

Nakkeskade og erstatning

Det er komplisert å kreve erstatning etter en nakkeskade. Du skal ikke bare prøve å bli frisk igjen, men du må også forholde deg til forsikringsselskapet og saksbehandlere som egentlig ønsker å spare penger på din bekostning. Derfor bør du ikke stå alene når du har fått en nakkeskade og skal kreve erstatning. Våre advokater hjelper deg - kontakt oss helt uforpliktende.

Nakkeskader skjer ikke bare i form av whiplash/nakkesleng. Nakken kan også få andre skader, og ved alvorlige trafikkulykker er det ikke uvanlig at det skjer brudd i nakken og nakkevirvlene. Slike nakkeskader kan være svært alvorlige, og gi store økonomiske tap. Har du fått en bruddskade i nakken etter en trafikkulykke, og vurderer å kreve erstatning for nakkeskaden, bør du ta kontakt med advokat gjennom Personskadesiden for bistand med trafikkskaden så du får erstatningen du har krav på.

I motsetning til mer diffuse personskader som nakkesleng og whiplash, er det for andre nakkeskader ikke strenge vilkår ved skadeforløpet for at du skal kunne kreve erstatning for nakkeskaden. Ved nakkeskader, herunder nakkebruddskader, er det nemlig lettere å finne objektivt konstaterbare funn som underbygger at du har krav på erstatning.

Det er imidlertid viktig å vite at punktene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og utvikling i henhold til almenn medisinsk viten er noe man imidlertid likevel ser hen til ved vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng mellom dine plager og trafikkulykken. Ved nakkeskader som ikke er nakkesleng eller whiplash er dette likevel mer momenter i vurderingene, og ikke vilkår.

Det er mange eksempler på at nakkeskader kan gi betydelige erstatninger, særlig hvis den skadelidte har inntektstap som en følge av trafikkskaden. Det er nemlig inntektstapet som gjerne utgjør den største delen av erstatningen. Det kan være vanskelig å beregne hvilken erstatning du har krav på etter nakkeskaden, og det er derfor viktig å bruke en advokat som er godt vant til å jobbe med erstatningskrav. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for nakkeskade skal beregnes i din sak, vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss