personskadesiden
Whiplash er vanskelige saker å vinne frem med, og det er helt sentralt at du får riktig advokathjelp så raskt som mulig.

Vi hjelper deg kreve erstatning etter whiplash

Whiplash

Whiplash gir svært kompliserte erstatningsoppgjør. Uten riktige råd og hjelp fra spesialisert advokat, risikerer du å tape erstatningskravet ditt. Her kan du lese litt mer om hva det innebærer å kreve erstatning etter en whiplash. Hvis det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt våre advokater, helt uforpliktende.

Hvordan oppstår whiplash?

Whiplash eller nakkesleng oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som i en piskesnert. Denne skademekanismen oppstår ofte ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Whiplash er dermed en relativt vanlig trafikkskade, og i de aller fleste tilfeller så vil plagene også forsvinne av seg selv etter hvert.

For noen skadelidte, kan imidlertid personskaden vise seg å bli varig og veldig smertefull. Fra et rettslig ståsted er disse sakene også ganske kompliserte, først og fremst ut fra hvor vanskelig det kan være å bevise at den aktuelle skaden er en konsekvens av en bestemt ulykke, og ikke noe annet.

En whiplash er nemlig ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er f.eks. ved en bruddskade hvor man har røntgenbilder. Det er derfor vanskelig å påvise en whiplash, og dermed også vanskelig å få erstatning for en slik skade. Derfor bør du bruke advokat som har den erfaringen og kompetansen du trenger i din erstatningssak, så du får den kompensasjonen du har krav på.

Hvordan merkes en nakkeslengskade?

Hvis du har fått whiplash, så er nakken stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen, og vanlige symptomer for whiplash er:

  • Nakkestivhet
  • Hodepine
  • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
  • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
  • Smerter i korsryggen
  • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser.

Dette er ganske diffuse plager, og det er vanskelig å påvise disse i målinger, MR, røntgen eller annet. Dette gjør at det kan være vanskelig å få forsikringsselskapet til å akseptere at du har fått en personskade etter trafikkulykken.

Hvordan får jeg erstatning?

Hvis du tror du har fått en whiplash-skade etter en trafikkulykke, bør du for det første sørge for at du kan bevise at ulykken har vært kraftig nok til å kunne gi deg en personskade. Dette kan du gjøre ved å ta bilder fra ulykkesstedet, eventuelt kontakte vitner som så hva som skjedde. I tillegg kommer selvsagt skadene som bilene fikk.

Deretter må du sørge for at du oppsøker lege med en gang, og innen 72 timer fra ulykken skjedde. Du må få skrevet ned hvilke plager du har, og ikke minst hvor kraftige de har vært.

Oppsøk også lege jevnlig etter dette og i lang tid etter ulykken, slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Hvis du ikke gjør dette, vil du normalt ikke få erstatning for skaden din - uansett hvor plaget du er. Dette er fordi forsikringsselskapene krever at en whiplash skade følger en helt bestemt utvikling før de er villige til å betale erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden har gitt deg.

Bør jeg bruke advokat ved whiplash?

Forsikringsselskapene har egne avdelinger, med dyktige advokater og saksbehandlere som jobber målrettet for å redusere erstatningsansvaret i de enkelte saker. Når skader etter whiplash i tillegg er vanskelige å bevise, så kan det være veldig vanskelig å jobbe mot forsikringsselskapene alene.

Nettopp fordi det er vanskelig å påvise en whiplash skade, og at forsikringsselskapene derfor sjelden vil akseptere å betale erstatning for dette, bør du oppsøke advokat tidlig i prosessen hvis du skal kreve erstatning etter whiplash. En dyktig advokat med erfaring med whiplash-saker vil orientere deg om hvordan du bør forholde deg for å få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss