Whiplash er vanskelige saker å vinne frem med, og det er helt sentralt at du får riktig advokathjelp så raskt som mulig.Whiplash er vanskelige saker å vinne frem med, og det er helt sentralt at du får riktig advokathjelp så raskt som mulig.

Hvordan stilles en whiplash-diagnose?

Whiplash-diagnose

Hva skal til for å stille en whiplash diagnose?

Det er vanskelig å stille en whiplash-diagnose. Whiplash oppstår hyppig ved bilulykker, særlig ved påkjørsel bakfra, og er dermed en relativt vanlig trafikkskade. Whiplash kan også i enkelte tilfeller være yrkesskade. Whiplash skjer når hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, og denne brå bevegelsen påfører nakkesmerter. Hvis du skal søke erstatning etter whiplash, bør du bruke en advokat som har erfaring med denne type personskadesaker.

Problemet med å stille whiplash diagnose er at den ikke kan sees på MR-scanning, CT-scanning eller ved hjelp av andre billeddiagnostiske undersøkelser. Derfor sier man at det ikke er noen objektivt konstaterbare funn ved whiplash. Som regel diagnostiseres whiplash derfor på bakgrunn av skademekanismens art og pasientens symptomer.

Whiplash diagnose kan dermed stilles ved hjelp av symtomer som:

Nakkeplager:

  • Smerter i nakken.
  • Muskel- og skjelettforstyrrelser.
  • Nedsatt bevegelighet i nakken, ømme områder.

Nevrologiske utfall:

  • Svekkede reflekser.
  • Føleforstyrrelser.
  • Nedsatt kraft.

For få kreve erstatning etter whiplash, kreves det imidlertid ikke bare en diagnose etter de ovennevnte punktene, men også at skadeforløpet oppfyller enkelte spesielle kriterier:

  • Ulykken må ha tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer
  • Det må foreligge brosymptomer
  • Skadeforløpet må være i tråd med allment akseptert medisinsk viten.

Dette er vilkår som selskapene gjerne vil anføre at ikke er oppfylt, selv om de kanskje er det. Du bør derfor engasjere en advokat når du krever erstatning etter en whiplash diagnose, og advokaten bør være erfaren med trafikkskadesaker.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Kontakt oss