Har du et krav på
personskadeerstatning?

Personskadeerstatning

Skal du kreve personskadeerstatning, lønner det seg å bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Våre advokater har spisskompetanse på fagområdet.

Personskadeerstatning omfatter erstatningskrav for de som har fått personskade etter trafikkskade, yrkesskader, pasientskade eller voldsofferhendelser. En personskadeerstatning skal sette deg i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Hvis du vurderer å kreve personskadeerstatning, bør du kontakte advokat som har erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett. Ved å bruke spesialisert advokat har du større mulighet til å få en riktig personskadeerstatning.

Personskadeerstatning beregnes individuelt

En personskadeerstatning beregnes forskjellig, alt ettersom hvilken type personskade det dreier seg om. Dette gjelder særlig for yrkesskadeerstatning og beregningen av grunnerstatning som gjøres der, i forhold til den mer individuelle beregningsmetoden som gjøres ved eksempelvis trafikkskadesaker. Videre må du vite at personskadeerstatningen beregnes individuelt. Det spiller dermed ikke noen rolle hva andre har fått i personskadeerstatning - det er ditt individuelle tap som er gjenstand for erstatning.

Selv om prinsippet for personskadeerstatning er at den skadelidte skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd, så viser det seg i praksis at det er veldig vanskelig å finne ut hva dette konkret vil medføre i erstatningsutbetaling for den enkelte. Dette understreker viktigheten av å velge en advokat som har erfaring med å beregne personskadeerstatning.

Få korrekt personskadeerstatning ved hjelp av advokat

Videre er det ofte nesten umulig å bli enig med forsikringsselskapet i at det resultatet man selv er kommet til, er det den korrekte personskadeerstatningen i den enkelte sak. Dette tilsier også at du bør velge en advokat som har erfaring med personskadeerstatning og som er vant til å forhandle og argumentere med forsikringsselskapene.

Skal du kreve personskadeerstatning etter en trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.

En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. Du bør derfor kontakte advokat gjennom Personskadesiden.no idag så du får den erstatningen du har krav på.

Kontakt oss