Har du fått en trafikkskade?
Da bør du ha en spesialisert advokat

Trafikkskadeadvokat

Forsikringsselskapene er eksperter på å redusere sitt erstatningsansvar, også ved trafikkskader. Det er en fordel å bruke advokat som er spesialist på erstatning, og som vet forsikringsselskapet skal håndteres, slik at du får erstatningen du har krav på.

Kontakt oss idag, og hør hvordan våre advokater kan hjelpe deg.

Hva er en trafikkskadeadvokat?

En trafikkskadeadvokat vil erfaringsvis hjelpe deg med å få mer i erstatning enn en advokat som ikke har den samme erfaringen med fagområdet. Dette er fordi det er viktig å vite hvordan man skal forholde seg til forsikringsselskapene for at du skal få erstatningen du har krav på. 

En advokat uten erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett vil ofte la seg lure av forsikringsselskapets anførsler og triks. 

Hvis du er utsatt for en trafikkskade og ønsker å kreve erstatning for denne, bør du derfor kontakte en trafikkskade-advokat. Vi anbefaler at du engasjerer din trafikkskade advokat via Personskadesiden.no.

Se våre resultater her.

Les mer om hva du bør gjøre etter en trafikkskade.


Hvorfor bruke en trafikkskadeadvokat?

Ved å engasjere riktig advokat etter en trafikkskade, vil du sikre deg de riktige rådene du trenger for at erstatningsoppgjøret blir korrekt. Det er mange advokater som påtar seg saker om erstatning etter trafikkskade, men du bør sikre deg at din advokat er spesialisert på området for å sikre deg den erstatningen som du har krav på etter trafikkulykken.

Et forsikringsselskap vil alltid prøve å betale minst mulig ut i erstatning, og det er derfor helt sentralt at din advokat både vet hva du har krav på i erstatning etter trafikkskade OG hvordan man skal forholde seg til selskapet for å få et riktig sluttresultat. Det er viktig å ha en trafikkskade-advokat som ikke lar seg lure av forsikringsselskapenes triks.

Som trafikkskadet skal du bevise både at du har fått konkrete skader som følge av trafikkulykken, samt også at trafikkulykken har gitt deg et konkret økonomisk tap. Dette gjør at en trafikkskadesak kan være komplisert når det gjelder flere forhold, og gir forsikringsselskapet mange muligheter til å sabotere erstatningsoppgjøret. For å sikre deg at selskapets anførsler håndteres riktig, og at dine muligheter utnyttes slik at du får en riktig erstatning, bør du derfor engasjere en trafikkskade advokat, slik at du vet du har en advokat som har erfaring med trafikkskadeerstatning.


Hvem dekker utgiftene til trafikkskadeadvokat?

Utgiften til advokat skal dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av trafikkskaden. Det ligger en begrensning i dekningen i at utgiften må være "rimelig og nødvendig", som er en begrensning for å sikre at det ikke påløper masse unødvendige utgifter i en erstatningssak. Denne begrensningen gjelder også for alle andre utgifter du har på grunn av trafikkskade, og er dermed ikke unik for utgiften til en trafikkskadeadvokat.

Begrensningen om at advokatsalæret må være "rimelig og nødvendig" brukes ofte av selskapet underveis i saken, i håp om at dette skal skape konflikt mellom deg og advokaten din. En advokat som er vant til å jobbe med trafikkskade lar seg imidlertid ikke påvirke av selskapets taktikk. En erfaren trafikkskadeadvokat vil dermed prøve å få dekket alle kostnader til seg i forbindelse med utbetalingen av slutterstatning slik at du skal slippe å betale for den advokatbistanden som gis.

Uansett vil du som regel få mer i erstatning etter trafikkskaden hvis du bruker advokat enn hvis du ikke gjør det. Derfor bør du ikke være engstelig for å bruke advokat hvis du har fått en trafikkskade.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Les om våre saker i media.

Kontakt oss