advokat ulykke erstatning personskadeadvokat ulykke erstatning personskade

Advokat ved ulykke
Lurer du på om du har en sak?

Advokat ved ulykke

Hvis du skal kreve erstatning etter en ulykke, må du vite hva du kan kreve og hvordan du skal gå frem med et slikt krav. Det vil lønne seg å bruke advokat som har erfaring med erstatningssaker.

Hvis man først har vært uheldig og vært utsatt for en ulykke som gir varige skader, kan det være at man har et erstatningskrav for det økonomiske tapet som ulykken medfører. Dette forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og at det økonomiske tapet er forårsaket av ulykken.

Ansvarsgrunnlag

Det at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, innebærer at det må være noen som har ansvaret for ulykken, eller for å betale erstatning etter ulykken. Det kan f.eks tenkes at det er noen som er direkte skyld i at ulykken skjedde, og er ansvarlig i kraft av sin uaktsomhet. Det vil si at vedkommende kan bebreides for at ulykken skjedde.

Andre ansvarsgrunnlag kan være uavhengig av om noen kan bebreides for ulykken eller ikke. Det vil f.eks. gjelde for bilulykker og arbeidsulykker, hvor det er et forsikringsselskap som i forkant har påtatt seg ansvaret hvis det skulle skje noe.

Økonomisk tap

Det økonomiske tapet som kan kreve etter en ulykke, deles gjerne inn i ulike erstatningsposter:

I tillegg til disse postene har man to erstatningsposter som ikke er knyttet opp mot noe konkret økonomisk tap, men som likevel kan gi erstatningsutbetalinger:

Det å beregne den erstatningen du kan ha krav på etter en ulykke, er en komplisert affære hvor man må gå konkret inn og se hvordan ulykken har påvirket deg. En erfaren advokat vil kunne hjelpe deg med dette ved hjelp av egne beregningsprogrammer som er spesialutviklet for nettopp personskadeerstatning etter en ulykke.

Årsakssammenheng

Det siste som må på plass er en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ulykken. Dels må det bevises at det er ulykken som har gitt deg de aktuelle plagene, og dels at det er ulykken som er årsaken til at utgiftene eller tapet har oppstått. Det er du som fremmer et erstatningskrav som må bevise dette, men det er tilstrekkelig å bevise hva som er mer enn 50% sannsynlig.

I svært mange saker kan det i spørsmålet om årsakssammenheng dukke opp kompliserte temaer og spørsmål. Retningslinjene for hva som skal til og hvordan skadesakene vurderes trekkes gjerne opp av domstolene, og da blir det veldig viktig å følge med på rettsutviklingen. Dette understreker viktigheten av å bruke advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter ulykker og personskader.

Ved yrkesskade og trafikkskade, dekkes utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter som er forårsaket av ulykken.

Gjennom Personskadesiden kan du komme i kontakt med erfarne advokater som gjennomgående oppnår gode resultater for sine klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din skadesak.

Kontakt oss