Har du fått personskade
etter en bilulykke?

Personskade etter bilulykke

Har du fått personskade etter bilulykke, kan du ha en lang og vanskelig vei mot erstatning. Våre advokater hjelper deg.

Personskade etter bilulykke vil gi krav på erstatning. Du vil ha krav på å få erstattet gjenstander og klær som ble ødelagt i bilulykken, men du vil også ha krav på å få erstattet annet økonomisk tap som skyldes personskaden. Dette kan være utgifter til behandling og lege, men også økonomisk tap i form av inntektstap fordi du ikke har kunnet jobbe som tidligere. Du bør kontakte en advokat som har eraring med å kreve erstatning etter bilulykke, slik at du får den bistanden du trenger i erstatningsoppgjøret.

Personskader etter bilulykker kan være av svært forskjellig art. Som eksempel på ulike typer personskade kan nevnes:

Disse personskadene vil påvirke hver enkelt skadelidt på forskjellig vis, og hver enkelt sak må derfor behandles individuelt for hver enkelt erstatningspost. Forsikringsselskapene vil på sin side prøve å begrense sitt erstatningsansvar som best de kan, og jo større risikoen for en betydelig erstatning blir, jo større vil også motstanden til erstatningsutbetaling bli. Hvis du har vært utsatt for en alvorlig bilulykke bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved bilulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om personskade etter bilulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss