Dødsulykke pga smal veiskulder

Mann døde i trafikkulykke på ny vei

En mann døde i trafikkulykke på E18 ved Arendal i mai 2020. Nå kritiserer Havarikommisjonen veiens beskaffenhet og sier at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da veien ble konstruert.

Havarikommisjonen viser til at Statens vegvesen godkjente en løsningen med redusert veiskulderbredde, med en forventning om at det skulle lages havarilommer og varslingssystemer. Det ble likevel ikke gjort da veien ble konstruert, og Statens vegvesen fulgte ikke opp at de avbøtende tiltakene ble gjennomført.

Ulykken skjedde da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil. Føreren stanset vogntoget langs veien, og gikk ut av kjøretøyet for å feste lastestroppen bak på semitraileren. Veiskulderen var ikke tilstrekkelig bred til at vogntoget i sin helhet kunne plasseres utenfor veibanen. Dette gjorde at han ble stående ute i veibanen på vogntogets venstre side.  Kort tid etter ble føreren påkjørt av en personbil, og omkom av skadene han ble påført.

Kritiserer Statens vegvesen

Havarikommisjonen kritiserer Statens vegvesen for manglende oppfølging, og stiller spørsmålstegn ved hvordan hensynet til trafikksikkerhet ivaretas i praksis, holdt opp mot ønsket om å holde kostnadene nede. 

Kommisjonen gir følgende råd til trafikanter ved trafikkfarlige situasjoner:

  • Ved trafikkfarlige situasjoner, som bilstans langs motorvei, skal du ringe Vegtrafikksentralen (VTS) på telefonnummer 175. 
  • Når du ser et kjøretøy som har stoppet langs motorveien, sørg for å legge inn sikkerhetsmarginer ved å passere i venstre kjørefelt hvis mulig. 
  • Selv om du benytter bilens førerstøttesystemer, er det ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over kjøretøyet. 

Har du blitt utsatt for en trafikkulykke?

Hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som ulykken forårsaker. Du har krav på å få dekket ditt individuelle økonomiske tap. Det vil si at det erstatningskravet du kan fremme, må beregnes konkret for deg. Advokaten må derfor innhente mest mulig av relevant informasjon om hvordan trafikkskaden påvirker deg, og derved foreta beregninger av ditt erstatningskrav. De vanlige erstatningspostene ved trafikkskade er:

Det er viktig at advokaten får all relevant informasjon fra deg slik at erstatningen kan beregnes riktig.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss