personskadesiden

Lurer du på om
du har en sak?

Spør våre advokater

Erstatning etter MC-ulykke

Hva kan du kreve i erstatning etter MC-ulykke?

Erstatning etter MC-ulykke kan involvere betydeligesummer. Dette har sammenheng med at en MC er et relativt lite kjøretøy som gir veldig begrenset beskyttelse for motorsyklisten når det skjer en trafikkulykke. Ved en MC-ulykke mot et større kjøretøy, så mottar motorsykkelen langt mer energi enn den er i stand til å gi. Dette gjør at en MC-ulykke utsetter motorsyklisten for svært store krefter og et stort skadepotensiale, og dette gjør igjen at krav om erstatning etter MC-ulykke kan bli betydelig. Skal du kreve erstatning etter MC-ulykke, bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik at du får erstatningen du har krav på.

Typiske trafikkskader etter en MC-ulykke kan være bruddskader og hodeskader, samt også psykiske skader som PTSD. Skaden din skal normalt bli vurdert av en spesialist etter at personskaden har stabilisert seg - normalt et år eller to etter at MC-ulykken skjedde. Spesialisten vil undersøke deg og skrive en spesialisterklæring om hvilke skader du har fått etter MC-ulykken, og hvilke vedkommende eventuelt mener ikke skyldes ulykken.

Det er mange spesialister innen medisin som tjener mye penger på å få oppdrag fra forsikringsbransjen. Av disse er det igjen mange som gjerne konkluderer i din disfavør hvis de tror at dette kan gi dem flere, og nye oppdrag som de igjen kan tjene mer penger på. Du må unngå at en slik spesialist får komme inn i din sak, da dette vil ødelegge dine muligheter for erstatning etter MC-ulykken. En advokat som jobber mye med trafikkskade vil vite hvilke spesialister du skal holde deg unna, og dermed legge grunnlaget for at du skal få riktig erstatning etter MC-ulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed