Erstatning etter MC-ulykke kan være vanskelig å kreve på egenhånd. De fleste oppnør høyere erstatning ved bruk av erfarne advokater.Erstatning etter MC-ulykke kan være vanskelig å kreve på egenhånd. De fleste oppnør høyere erstatning ved bruk av erfarne advokater.

Lurer du på om
du har en sak?

Erstatning etter MC-ulykke

Skal du kreve erstatning etter en MC-ulykke, så vil det lønne seg å bruke erfarne advokater til å fremme kravet. Dette har sammenheng med at erstatningsoppgjøret kan være komplisert, og ikke minst med at forsikringsselskapet vil ønske å spare penger på din bekostning.

Erstatning etter MC-ulykke kan involvere betydelige summer. Dette har sammenheng med at en MC er et relativt lite kjøretøy som gir veldig begrenset beskyttelse for motorsyklisten når det skjer en trafikkulykke. Ved en MC-ulykke mot et større kjøretøy, så mottar motorsykkelen langt mer energi enn den er i stand til å gi. Dette gjør at en MC-ulykke utsetter motorsyklisten for svært store krefter og et stort skadepotensiale, og dette gjør igjen at krav om erstatning etter MC-ulykke kan bli betydelig.

Hva kan jeg få i erstatning etter MC-ulykke?

Alle fysiske og psykiske skader som er forårsaket av en MC-ulykke vil kunne gi erstatningskrav. Forutsetningen er at skaden har gitt deg et økonomisk tap, eller er så alvorlig at du har krav på menerstatning. Eksempler på trafikkskader som kan gi krav på erstatning kan være

Skal du kreve erstatning etter MC-ulykke, bør du bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett, slik at du får erstatningen du har krav på.

Hvordan vurderes skader etter MC-ulykke?

Typiske trafikkskader etter en MC-ulykke kan være bruddskader og hodeskader, samt også psykiske skader som PTSD. Skaden din skal normalt bli vurdert av en spesialist etter at personskaden har stabilisert seg - normalt et år eller to etter at MC-ulykken skjedde. Spesialisten vil undersøke deg og skrive en spesialisterklæring om hvilke skader du har fått etter MC-ulykken, og hvilke vedkommende eventuelt mener ikke skyldes ulykken.

Det er mange spesialister innen medisin som tjener mye penger på å få oppdrag fra forsikringsbransjen. Av disse er det igjen mange som gjerne konkluderer i din disfavør hvis de tror at dette kan gi dem flere, og nye oppdrag som de igjen kan tjene mer penger på. Du må unngå at en slik spesialist får komme inn i din sak, da dette vil ødelegge dine muligheter for erstatning etter MC-ulykken. En advokat som jobber mye med trafikkskade vil vite hvilke spesialister du skal holde deg unna, og dermed legge grunnlaget for at du skal få riktig erstatning etter MC-ulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss