Kneskade og erstatning

Erstatning etter kneskade

Har du fått en kneskade i en trafikkulykke, så vil du har krav på erstatning for det tapet som du opplever. Det kan imidlertid være vanskelig å vite akkurat hva du har krav på i erstatning, og hvordan du skal gå frem for å få det du har krav på. Du kan lese mer om prosessen her på våre sider, og uforpliktende ta kontakt med våre advokater hvis du har spørsmål.

Hva er en kneskade?

Kneskader kan involvere alle strukturer i kneet. På grunn av smerter er det ofte vanskelig å få gjennomført en god undersøkelse akutt, og dette er noe som kompliserer behandlingen av kneskader.

En kneskade kan for eksempel være:

  • Kapsel- og ligamentskader
  • Akutt meniskruptur
  • Skade i kneets strekkeapparat

Hvilken type kneskade du har fått vil selvsagt være en av de avgjørende faktorene for hvordan trafikkskaden påvirker deg.

Hva kan jeg få i erstatning ved kneskade?

Har du fått en kneskade i en trafikkulykke/bilulykke, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som kneskaden gir deg. En advokat som er vant til å jobbe med erstatningssaker og trafikkskade vil kunne hjelpe deg med å fremme erstatningskravet overfor det ansvarlige forsikringsselskapet.

Det er imidlertid vanskelig å si noe konkret om hva du kan få i erstatning for kneskaden. Dette er fordi man alltid må gå konkret til verks når man skal beregne erstatning. Det er med andre ord spørsmål om hvordan kneskaden påvirker din økonomiske situasjon som er avgjørende for hvor mye du kan få i erstatning.

De aller fleste som får trafikkskader, for eksempel etter en bilulykke, får ikke alvorlige skader. Og av de som får alvorlige skader, så blir svært mange av disse igjen helt friske. Noen av dem som får en trafikkskade blir imidlertid dessverre ikke friske igjen, og mange av disse sliter både privat og på jobb. For disse kan erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden være helt avgjørende for hvordan resten av livet blir - i alle fall økonomisk.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss