Skulderskade og erstatning:
Lurer du på om du har en sak?

Erstatning ved skulderskade

Har du fått en skulderskade i en trafikkulykke, så vil du ha krav på erstatning for det tapet som skulderskaden gir deg. Det kan være vanskelig å stå alene mot forsikringsselskapet i en slik prosess, og vi anbefaler deg derfor å kontakte advokat gjennom Personskadesiden. Kontakt oss uforpliktende idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg med skulderskade erstatning.

Hvordan oppstår en skulderskade?

Skader og brudd i skulderen oppstår vanligvis ved fall eller slag direkte mot skulderen. Dette kan lett skje ved trafikkulykker, og særlig for passasjerer som blir kastet fremover i buss eller trikk. Skulderskader er også utbredt i motorsykkel- og MC-ulykker. Hvis du har fått en skade i skulderen ved en trafikkulykke, kan du søke erstatning fra den bilen eller kjøretøyet som var årsak til ulykken. Du bør da oppsøke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Den som har fått en skulderskade etter en trafikkulykke trenger ikke å bevise uaktsomhet for den som forårsaket trafikkulykken. Det er tilstrekkelig å vite hvilken bil som forårsaket trafikkulykken, slik at ansvaret legges over på forsikringsselskapet som forsikrer denne bilen. 

Hva kan jeg kreve i erstatning ved skulderskade?

Erstatning etter skulderskade kan være aktuelt hvis du har fått skulderskade ved en trafikkskade. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet som skulderskaden har gitt deg, men det kan være vanskelig å beregne akkurat hvor stort dette tapet er.

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskader kan få vil være avhengig av hvor alvorlig skaden i skulderen er og hvordan den påvirker den som søker erstatning. Hvis skulderskaden gjør at man ikke kan jobbe som før, så vil et krav om erstatning etter skulderskaden kunne bli betydelig. Hvis man ikke er så påvirket av skulderskaden at den går ut over arbeidsevnen, så vil erstatningen bli mindre. Det er dermed ikke noen standard erstatningsnivå ved skulderskade, og en advokat kan ikke på generell basis si noe om hva du kan forvente å få i erstatning ved skulderskaden.

En advokat som har erfaring med trafikkskadesaker vil imidlertid kunne sikre at du får det erstatningsoppgjøret du har krav på etter skulderskaden og gi deg gode råd underveis.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden i skulderen. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss