personskadesiden

Skulderskade

Skulderskade kan gi krav på erstatning. Kontakt våre advokater og la oss hjelpe deg.

Skulderskader og brudd i skulderen oppstår vanligvis ved fall eller slag direkte mot skulderen. Dette kan lett skje ved trafikkulykker, og særlig for passasjerer som blir kastet fremover i buss eller trikk. Skulderskade er også utbredt i motorsykkel- og MC-ulykker. Hvis du har fått en skulderskade i en trafikkulykke kan du søke erstatning fra den bilen eller kjøretøyet som var årsak til ulykken. Du bør da oppsøke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Den som har fått en skulderskade etter en trafikkulykke ikke trenger å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i.

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden kan få for den enkelte vil være avhengig av hvor alvorlig skulderskaden er og hvordan den påvirker den som søker erstatning. Hvis skulderskaden gjør at man ikke kan jobbe som før, er det klart at et krav om erstatning kan bli betydelig. Hvis man ikke er så påvirket av skulderskaden at den går ut over arbeidsevnen, så vil erstatningen bli mindre. Det er dermed ikke noen standard erstatningsnivå ved skulderskade, og en advokat kan ikke på generell basis si noe om hva du kan forvente å få i erstatning etter skulderskaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed