Ryggskade og erstatning

Ryggskade

Ryggskader kan gi krav på erstatning hvis skaden har skjedd i en trafikkulykke. Det kan være vanskelig å håndtere både de medisinske skadene og dialogen med selskapet, og vi har derfor laget disse sidene slik at du kan lese mer om hvilke muligheter du har. Du kan også kontakte våre advokater helt uforpliktende hvis du har spørsmål i din sak.

Hvordan merkes en ryggskade?

En ryggskade som oppstår etter en trafikkulykke gir seg ofte tilkjenne med akutt oppståtte ryggsmerter med utstråling til bena, ledsaget av alarmerende nevrologiske symptomer og funn. Særlig aktuelle ryggskader etter trafikkulykke, og som kan gi grunnlag for erstatning er skader som skiveprolaps, skjelettskade med luksasjon/fraktur og bløtdelsskade med mulig hematom.

Dersom de nevrologiske funn vurderes å være sparsomme og lite alarmerende, vil normalt konservative tiltak igangsettes framfor operasjon. Ved mer alvorlige ryggskader vil behandlingen imidlertid inkludere kirurgiske inngrep.

Trenger jeg advokat?

Det kan være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapet alene. Selskapet har egne eksperter som bevisst jobber for å redusere erstatningen din mest mulig.

Hvis du ønsker å kreve erstatning for ryggskade du har fått etter trafikkulykke, bør du oppsøke advokat og få en gjennomgang av saken din. For å kunne si noe om hvor mye erstatning du kan kreve, må advokaten gå konkret inn i saken din og se på hvordan den påvirker deg økonomisk. Erstatningen skal nemlig utmåles konkret for deg, og det er dermed ikke så mye å hente på å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss