Erstatning etter ryggskade

Erstatning etter ryggskade skal dekke det tapet skaden gir deg.

Erstatning etter ryggskade kan kreves hvis personskaden gir deg et økonomisk tap. Ryggskader kan oppstå etter alvorlige trafikkulykker, og er dermed en ganske vanlig trafikkskade. Hvis du har fått en ryggskade, kan du søke erstatning for denne fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Erstatning etter ryggskade bør kreves gjennom advokat som er godt vant til å jobbe med erstatningskrav i trafikkskadesaker, slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hvis du ønsker å kreve erstatning for ryggskade etter trafikkulykke, bør du oppsøke advokat og få en gjennomgang av saken din. For å kunne si noe om hvor mye erstatning du kan kreve, må advokaten gå konkret inn i saken din og se på hvordan den påvirker deg økonomisk. Erstatningen skal nemlig utmåles konkret for deg, og det er dermed ikke så mye å hente på å se på hva andre personer har fått i erstatning for sine skader. Forsikringsselskapet vil som regel prøve å betale så lite som mulig, og det er derfor en fordel å bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker.

Ryggskaden din må også utredes av spesialist, slik at man kan få fastslått omfanget av skadene dine. Her vil det være svært viktig å undersøkelsen gjort av en uavhengig lege, som ikke er tilknyttet selskapene. Dette vil en advokat med erfaring i trafikkskader og ryggskader kunne hjelp deg med.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss