MC-ulykker har krevd mange liv så langt i årMC-ulykker har krevd mange liv så langt i år

Lurer du på om du har en sak?

Dobling av fatale MC-ulykker

Hittil i år har ti personer, dobbelt så mange som i samme periode i fjor, mistet livet i MC-ulykker i Norge. Så mange som fem av dem døde i juni.

Risikoen for ulykkerMC og moped er høy sammenlignet med bilister, og står for en mye større andel av drepte og hardt skadde enn tidligere.

- Antall omkomne i trafikken har over tid blitt betydelig redusert, men MC-ulykkene har dessverre ikke fulgt den samme utviklingen, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til NTB.

Typiske trafikkskader etter en MC-ulykke kan være bruddskader og hodeskader, samt også psykiske skader som PTSD. I verste fall går liv tapt.

Utforkjøringsulykker er hovedårsaken og i 69 % av tilfellene kjørte vedkommende ut i ytterkurver, opplyser Trygg Trafikk. Høy fart går igjen i disse fatale ulykkene.

- Det som ofte kjennetegner en alvorlig MC-ulykke er utforkjøring i sving. Man kommer inn i svingen med for høy hastighet og klarer ikke å holde sykkelen på veien. Det er et utfordrende kjøretøy som krever mye av fører. I tillegg er sesongen ofte kort, og det går lang tid fra sesongen er slutt til du kan finne fram sykkelen igjen. Det betyr at man bør å bruke god tid til å trene seg opp igjen for å lære seg sykkelen på nytt, sier Steen i Trygg Trafikk.

I 2018 omkom totalt 16 motorsyklister og mopedister i trafikken, mens snittet de fem foregående årene var 21 slike dødsfall i året, skriver Dagbladet. Statens vegvesen samarbeider med MC-syklistene for å øke sikkerheten.

Les mer: Vi har laget en guide for MC-førere som har blitt skadet og søker erstatning.

Erstatning etter MC-ulykke kan involvere betydelige summer. Det har sammenheng med at en MC er et lite kjøretøy som gir veldig begrenset beskyttelse for motorsyklisten når det skjer en trafikkulykke.

Våre tips til deg som skal søke erstatning for trafikkskade

Statens vegvesen opplyser at mens risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer i bil har sunket markant de siste årene, har risikoen for MC vært økende siden 2011.

Skal du kreve erstatning etter en MC-ulykke, så vil det lønne seg å bruke erfarne advokater til å fremme kravet. Dette har sammenheng med at erstatningsoppgjøret kan være komplisert, og ikke minst med at forsikringsselskapet vil ønske å spare penger på din bekostning.

Vi har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker. Dersom du lurer du på om du har en erstatningssak ta kontakt med oss i dag eller ring tlf. 22122480 (hverdager kl. 08:00-17:00). Første samtale er gratis.

Kontakt oss