Trafikkulykke kan gi krav på erstatning.Trafikkulykke kan gi krav på erstatning.

Vi hjelper deg få erstatning etter trafikkulykke

TRAFIKKULYKKE OG ERSTATNING

Trafikkulykke kan gi krav på erstatning. Hvis du blir utsatt for en trafikkulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Det kreves ikke at bilisten har gjort noe uaktsomt for at du skal kunne kreve erstatning etter en trafikkulykke, ettersom det etter bilanvarsloven er et objektivt ansvar for skader forvoldt av biler.

Kontakt oss her.

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter en trafikkulykke. Skal du kreve trafikkskadeerstatning, bør du derfor bruke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Vi anbefaler derfor at du benytter en erfaren advokat som du kan komme i kontakt med via Personskadesiden.

Hva kan jeg få i erstatning etter trafikkulykke?

Prinsippet bak fastsettelsen av erstatning etter trafikkulykke er at du skal stilles økonomisk som om trafikkulykken ikke hadde skjedd.

De aller fleste som utsettes for trafikkulykker, får ikke alvorlige skader, og kan da heller ikke kreve mye i erstatning. Det er imidlertid store krefter involvert ved trafikkulykker, og det er derfor heller ikke uvanlig at personskadene etter en trafikkulykke kan være alvorlige, og medføre store konsekvenser for de som utsettes for dem. Særlig kan dette gjelde ved frontkollisjoner/møteulykker. Dersom personskadene er store, vil også erstatningen etter trafikkulykken også kunne bli store.

Ved trafikkulykke ved påkjørsel bakfra, kan det oppstå nakkesleng eller whiplash hos dem som sitter i bilen foran. Dette er kompliserte trafikkskader som det er vanskelig å få erstatning for, ettersom trafikkulykken ikke resulterer i noen konkret, objektivt konstaterbar skade. Særlig i disse personskadetilfellene vil det være viktig å engasjere riktig advokat som kan sørge for at skaden din blir saksbehandlet på en ordentlig måte.

Hvem er ansvarlig for å betale erstatning etter en trafikkulykke?

Et krav om erstatning ved trafikkulykke kreves av forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. 

Det tar tid å avklare hvilke skader som har blitt varige og hva du kan kreve i erstatning, og i denne perioden kan det være vanskelig å både måtte forholde seg til forsikringsselskapet og til de ulike behandlerne og deres råd. En dyktig advokat vil avlaste deg i denne perioden og sørge for at du får de utbetalingene du har krav på fra selskapet underveis.

Trenger jeg advokat etter trafikkulykke?

Ved erstatningskrav etter alvorlige trafikkulykker vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. 

Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss