MC-ulykker er ofte dødsulykker, eller gir alvorlige skader. Erstatningsoppgjørene kan bli store. MC-ulykker er ofte dødsulykker, eller gir alvorlige skader. Erstatningsoppgjørene kan bli store.

Lurer du på om du har en sak?

MC-Ulykker topper dødsstatistikken

MC-ulykker er de hyppigste ulykkene i trafikken. Motorsyklister er involvert i 20 prosent av dødsulykkene, opplyser Statens vegvesen - som har funnet svar på hvorfor det går galt.

En fersk analyse fra Statens vegvesen viser at utforkjøring er årsaken til halvparten av dødsulykkene.

– Selv om det er mange dødsulykker på MC, så ble det faktisk 40 prosent færre drepte på MC i perioden 2009–14 kontra 2005–09, sier Arild Engebretsen som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Viktige faktorer som gir nedgang i dødsulykker, er høyere gjennomsnittsalder på fører, at flere bruker hjelm og at stadig færre kjører i ruspåvirket tilstand.

– Den mest vanlige typen utforkjøring er til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve. Nest etter dette er det utforkjøring på rett strekning, opplyser Engebretsen.

Erstatning etter MC-ulykke kan involvere betydelige summer. Det har sammenheng med at en MC er et lite kjøretøy som gir veldig begrenset beskyttelse for motorsyklisten når det skjer en trafikkulykke.

Les vår guide til hvordan få erstatning etter MC-ulykke

Typiske trafikkskader etter en MC-ulykke kan være bruddskader og hodeskader, samt også psykiske skader som PTSD. I verste fall går liv tapt.

Dødsulykker med MC i perioden 2010-2014 viser følgende årsaker, ifølge Statens vegvesen:

  • Utforkjøringsulykker: 46 %
  • Møteulykker: 24 %
  • Kryssulykker: 23 %
  • Annet: 7 %

Over halvparten var kollisjoner med andre kjøretøy. Og rundt en tredjedel av MC-førerne i undersøkelsen viste ekstrem adferd, som i mange tilfeller betyr høy fart etter forholdene.

– Ekstrem adferd er for det meste kjøring godt over fartsgrensa, kjøring uten gyldig førerkort og noen få kjørte i rus. 80 prosent av disse førerne hadde ansvar for at ulykken skjedde, mens 15 prosent hadde delt ansvar, sier Arild Engebretsen.

Skal du kreve erstatning etter en MC-ulykke, så vil det lønne seg å bruke erfarne advokater til å fremme kravet. Dette har sammenheng med at erstatningsoppgjøret kan være komplisert, og ikke minst med at forsikringsselskapet vil ønske å spare penger på din bekostning.

Lurer du på om du har en erstatningssak? Ta kontakt med oss i dag eller ring tlf. 05789 (hverdager kl. 08:00-17:00). Hør med oss og få gratis vurdering av din sak.

Kontakt oss