Vi hjelper deg få erstatning for
posttraumatisk stresslidelse

PTSD etter trafikkulykke

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) forekommer etter alvorlige, livstruende hendelser - som eksempelvis en alvorlig trafikkulykke. Du bør ikke prøve å håndtere en slik erstatningssak alene, fordi prosessen kan være både langvarig og komplisert. På våre sider kan du lese mer om hva du har krav på, og du kan kontakte våre advokater helt uforpliktende hvis du har spørsmål etter hvert som du leser.

Hva er posttraumatisk stresslidelse?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan være en trafikkulykke som utgjør en trussel om død for seg selv eller andre. Som eksempel på slike hendelser i trafikken kan være alvorlige ulykker som møteulykke/frontkollisjon, eller andre høyhastighetsulykker. Har du fått posttraumatisk stresslidelse etter en trafikkulykke kan du søke erstatning. Du bør da kontakte advokat som er dyktig med trafikkskade- og personskaderett.

Krav til PTSD-diagnose etter trafikkulykke 

Det stilles opp noen vilkår for at man skal kunne få diagnosen posttraumatisk stresslidelse etter en trafikkulykke:

1. Eksponering for en traumatisk trafikkulykke

Trafikkulykken må ha involvert både fare for alvorlig skade eller død for deg selv eller andre.

2. Vedvarende gjenopplevelser av trafikkulykken

Typisk er dette flashbacks, subjektive gjenopplevelser av den traumatiske hendelsen, gjentagende ubehagelige drømmer, eller intens, negative psykologiske eller fysiologiske responser på objektive eller subjektive påminnelser om den traumatiske hendelsen.

3. Følelsesmessig nummenhet og vedvarende unngåelse

Dette innebærer unngåelse av stimuli knyttet til traumet, for eksempel visse tanker eller følelser, eller å snakke om hendelsen, eller annet som kan minne om trafikkulykken.

4. Vedvarende symptomer på økt aktivering som ikke var tilstede tidligere

For eksempel søvnvansker, problemer med sinne, konsentrasjon, eller hyperårvåkenhet.

5. Varighet av symptomer i mer enn 1 måned

Hvis alle andre kriterier er til stede, men 30 dager har ikke gått siden traumatisk hendelse, vil du i stedet for PTSD bli diagnostisert med akutt stresslidelse. Selve diagnosen har ikke betydning for om du har krav på erstatning eller ikke.

Erstatning for PTSD etter trafikkulykke

Erstatning etter PTSD (posttraumatisk stresslidelse) kan kreves hvis du blir utsatt for en alvorlig og traumatisk trafikkulykke hvor du opplevde trussel om død for seg selv eller andre. Erstatningen skal dekke opp for det økonomiske tapet du opplever.

En PTSD-diagnose medfører store omveltninger i livet og i mulighetene for å fungere i jobb og i privatliv. Dette gjør også at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte, så du ikke blir lurt av forsikringsselskapet. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med trafikk- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her. 

Advokatbistand ved PTSD etter trafikkulykke

Som man kan se av vilkårene for diagnosen, så vil en posttraumatisk stresslidelse medføre store omveltninger for den som har fått en slik personskade. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss