Skal du kreve erstatning
etter møteulykke?

Erstatning etter møteulykke

Du kan kreve erstatning etter møteulykke hvis den gir deg et økonomisk tap.

Erstatning etter møteulykke kreves fra det forsikringsselskapet som hadde forsikringen til bilen som var årsak i ulykken. En møteulykke er en trafikkulykke som har et svært stort skadepotensiale, og som oppleves særdeles dramatisk av de som er involvert. Ettersom en møteulykke kan resultere i store trafikkskader, kan også erstatningen ved en slik trafikkulykke bli betydelig. Når erstatningen kan bli betydelig, blir også forsikringsselskapet vanskelig å forholde seg til. Du bør derfor bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Du kan fremsette krav om trafikkskadeerstatning etter møteulykke så snart ulykken har skjedd, men på dette tidspunktet har man ikke noen god oversikt over hvilke varige skader du har fått etter ulykken. Ved personskade vil det normalt ta litt tid før man vet hvilke skader som forsvinner og hvilke som blir værende. Derfor lar man det normalt gå et år, halvannet, før det utarbeides en spesialisterklæring som konkluderer med hvilke skader du har fått etter ulykken.

Dersom møteulykken gir deg inntektstap kan du kreve en foreløpig utbetaling i påvente av at du får den endelige trafikkskadeerstatningen fra selskapet. Forsikringsselskapet plikter etter loven å betale ut erstatning etter hvert som det blir klart at du har et økonomisk tap som de er erstatningsansvarlige for. Slike á konto erstatning utbetales for å avverge at du som skadelidt skal få en vanskeligere økonomisk situasjon enn nødvendig etter møteulykken.

Hvis du skal kreve erstatning etter møteulykke, så bør du bruke en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker, og som vet hvordan man skal håndtere forsikringsselskapet og de utspillene som kan komme derfra. Du risikerer ellers at du får en mindre erstatning enn du har krav på etter møteulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss