MC-ulykke kan gi store personskader. En advokat med erfaring i slike erstatningssaker vil som regel få bedre resultater.MC-ulykke kan gi store personskader. En advokat med erfaring i slike erstatningssaker vil som regel få bedre resultater.

Skal du kreve erstatning
etter MC-ulykke?

MC-ulykke

MC-ulykker kan være svært dramatiske og skjer ofte i høy fart. Derfor kan det være svært store skader involvert. For den som har blitt skadet i en MC-ulykke, kan det derfor være viktig å få riktig juridisk bistand så tidlig som mulig, slik at også erstatningsoppgjøret blir riktig.

MC-ulykker kan gi store personskader og dermed også betydelige erstatningskrav. Dette har sammenheng med at en MC er relativt små kjøretøy som gir liten beskyttelse for motorsyklisten ved trafikkulykke. Ved en MC-ulykke mot et større kjøretøy, så mottar motorsykkelen langt mer energi enn den er i stand til å gi. Dette gjør at en MC-ulykke utsetter motorsyklisten for svært store krefter og et stort skadepotensiale, og dette gjør igjen at krav om erstatning for trafikkskade etter MC-ulykke kan bli betydelig.

Hvilke skader oppstår etter MC-ulykke?

Typiske trafikkskader etter en MC-ulykke kan være bruddskader og hodeskader, samt også psykiske skader som PTSD. Hvis du skal kreve erstatning etter en MC-ulykke som har gitt deg slike, eller andre, fysiske skader, så vil dette normalt medføre at du undersøkes av en spesialist som undersøker deg og skriver en spesialisterklæring om hvilke skader du har fått etter MC-ulykken.

Det er mange spesialister innen medisin som tjener mye penger på å få oppdrag fra forsikringsbransjen. Av disse er det igjen mange som gjerne konkluderer i din disfavør hvis de tror at dette kan gi dem flere, og nye oppdrag fra forsikringsselskapene som de igjen kan tjene mer penger på. Du må unngå at en slik spesialist får komme inn i din sak, da dette vil ødelegge dine muligheter for erstatning etter MC-ulykken.

Trenger jeg advokat etter MC-ulykke?

En advokat som jobber mye med trafikkskade vil vite hvilke spesialister du skal holde deg unna, og dermed legge grunnlaget for at du skal få riktig erstatning etter MC-ulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss