RESULTATER: I Advokatfirmaet Robertsen har vi 30 års erfaring med erstatningssaker, og kan vise til svært gode resultater for våre klienter. Advokat og partner Jan Inge Thesen (t.v.), advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo. Foto: KRISTER SØRBØRESULTATER: I Advokatfirmaet Robertsen har vi 30 års erfaring med erstatningssaker, og kan vise til svært gode resultater for våre klienter. Advokat og partner Jan Inge Thesen (t.v.), advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo. Foto: KRISTER SØRBØ

Lurer du på om du har en sak?

4 tips for å få riktig erstatning etter ulykke

Hva må du passe på når du skal kreve erstatning etter en ulykke? Følg tipsene fra våre advokater, og erstatningen kan bli mange ganger høyere enn hva selskapet tilbyr.

Vi har fire viktige tips til deg som krever erstatning etter ulykke:

  1. Du må bevise skadene
  2. Bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater
  3. Vit hva saken din innebærer
  4. Ikke godta for lave tilbud

Du kan lese mer om tipsene nedenfor i artikkelen.

Har du blitt skadet, for eksempel i trafikken, ved vold, som pasient eller på arbeidsplassen, kan du ha krav på en betydelig erstatning.

Likevel vil forsikringsselskapene helst betale minst mulig, og vi ser daglig at de prøver å få skadelidte til å takke ja til altfor lave oppgjør. Her er våre råd til hvordan man kan få riktig erstatning ved personskade.

1. Du må bevise skadene

For å få erstatning etter en ulykke, må du bevise at du har fått en skade etter ulykken.

Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig.

Da er det viktig å kunne bevise hva som faktisk skjedde, både i form av bilder fra ulykkesstedet og eventuelle vitneutsagn. Gå også ofte til legen, og få skriftlig dokumentasjon på skader og symptomer. Les hva du må gjøre steg for steg her.

2. Bruk erfaren advokat som kan vise til gode resultater

Det er en vanskelig og innfløkt prosess å kreve erstatning etter personskade. Alene står du maktesløs mot forsikringsselskapets mange ressurser.

Vår erfaring er at de skadelidte som bruker advokat oppnår langt mer i erstatning enn de som prøver å kreve erstatning etter personskade på egenhånd. Vi har som eksempel hatt f.eks. saker hvor erstatningen til klienten økte med henholdsvis 4566 % og 2666 % i forhold til forsikringsselskapets tilbud, etter at vi bisto i saken.

Du kan lese om noen av våre resultater her.

Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med personskade. Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og oppnår som regel svært gode resultater for våre klienter.

3. Vit hva saken din innebærer

Det at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, innebærer at det må være noen som har ansvaret for ulykken, eller for å betale erstatning etter ulykken. Er det ingen som har ansvar, er det heller ingen å kreve erstatning fra.

Andre ansvarsgrunnlag kan være uavhengig av om noen kan bebreides for ulykken eller ikke. Det vil f.eks. gjelde for bilulykker og arbeidsulykker, hvor det er et forsikringsselskap som i forkant har påtatt seg ansvaret hvis det skulle skje noe.

Det er den som krever erstatning som må bevise at det foreligger et krav. For deg betyr det at du må bevise at du har fått en skade fra ulykken, og at skaden har gitt deg et økonomisk tap.

Advokaten vil vite hva du har krav på, og saksgangen videre. Spør oss i dag.

4. Ikke godta for lave tilbud

Vi jobber ut fra at den som har fått en personskade skal ha en riktig erstatning, og har hjulpet mange med å få mer i erstatning enn hva selskapet først har foreslått.

Forsikringsselskapet vil som regel alltid ha noe å gå på når de kommer med et tilbud til deg. Noen ganger har de veldig mye å gå på, men det er bare advokater med erfaring fra erstatningssaker som kan si noe om hvilke muligheter din sak har.

Spør oss om din sak i erstatningssak i dag. Du får en uforpliktende samtale med gjennomgang og vurdering av din situasjon, og vi gir deg oversikt over hvilke muligheter du har for å nå frem med ditt erstatningskrav – samtalen er uforpliktende og kostnadsfri.

Kontakt oss om din sak idag.


Kontakt oss
youtube_video_preview