personskadesiden
Hva gjør jeg ved personskade?

Lurer du på om du har en sak?

Våre tips: Hvis du blir skadet i ulykke, må du gjøre dette

For å få erstatning etter en ulykke, må du bevise at du har fått en skade etter ulykken. Det er viktig å vite hvordan dette vurderes av selskapene allerede fra første dag.

Det er ille nok å havne i ulykke og få livet snudd opp ned. Mange vet ikke at det er en rekke ting man selv må gjøre for å dokumentere skade og årsak umiddelbart etter ulykken.

Forsikringsselskapene snur vanligvis innholdet i journalene dine mot deg i retten, og gjør hva de kan for å holde erstatningen nede på et minimum.

- Hvordan de leser og bruker journalene dine, holder de hemmelig. Du får ikke vite hvordan du bør opptre i en erstatningssak før det er for sent, og selskapet slår deg i trynet med et avslag, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Skansbo har 17 års erfaring med personskade og erstatningsrett fra domstolene, og vet nøyaktig hva du må gjøre for å få pengene du har krav på etter ulykken. Her er advokatens råd til alle som blir alvorlig skadet i trafikken, arbeidslivet eller under andre omstendigheter.

Har du en sak, ta kontakt og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Hva må man gjøre når ulykken er ute:

  1. Selskapet vil ha en interesse i å fremstille selve ulykken og ulykkesmekanismen så bagatellmessig som mulig. Da er det viktig å kunne bevise hva som faktisk skjedde, både i form av bilder fra ulykkesstedet og eventuelle vitneutsagn.
  2. Det er viktig å få vitnene til å skrive ned hva de observerte så fort som mulig i et datert og signert notat.
  3. Kom deg til legen så fort som mulig, helst samme dag som ulykken skjedde. Sørg for at legen får en full forståelse av alle steder du har vondt. Alle steder du har fått smerter etter ulykken, må du sørge for at blir nevnt og nedtegnet i journalen.
  4. Det er viktig at alle plagene du har blir skrevet ned i journalen din. Selv om du hadde mest vondt i skulderen, er det viktig at du også nevner at du har vondt i hodet også, hvis du har det. Du skal selvfølgelig ikke overdrive plagene du har, men hvis du har ordentlig vondt så er det viktig at du sier at du har ordentlig vondt.
  5. Hvis du opplever at legen ikke vil nedtegne det du skriver, begynn å føre en dagbok. Du kan føre dagbok selv og da må du beskrive nøyaktig hvordan du har det. Hva du skriver i dagboken må være datert og signert, slik at du kan vise til at det er noe du skrev da, og ikke i ettertid. Alt av dokumentasjon er kjempeviktig.
  6. Du skal gå ofte til legen, og ofte til behandling. Du skal si at du har hvor du har vondt. Har du fortsatt vondt i skulderen må du huske å nevne det. Har du et opphold hvor du ikke klager på smerter etter ulykken, vil selskapet si at du har blitt frisk.
  7. Forsikringsselskapet vil alltid prøve å holde erstatningsbeløpet nede på et minimum, eller avslå saken. Det verste du kan gjøre, er å prøve å fungere i jobben og ikke klage. Da kan du bare glemme å få erstatning. Det vil de bruke som et bevis på du egentlig ikke er skadet, og at eventuelle plager ikke skyldes ulykken.
  8. Selskapet vil også forvente at du har mest vondt i begynnelsen, og mindre vondt etter hvert. Hvis plagene dine utvikler seg annerledes, vil selskapet hevde at plagene ikke følger en forventet utvikling og avslå kravet ditt.

Skansbo påpeker at det er gode grunner for at forsikringsselskapene stiller krav til bevis. Likevel er det er ingen tvil om at mange skadelidte blir overkjørt av selskapene og avspist med smuler av erstatningen de har krav på.

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade, særlig hvis du ikke er kjent med hvordan forsikringsselskapene opererer.

Derfor er det viktig at folk som har blitt skadet i ulykke ikke står alene mot selskapet, men får god hjelp. Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på.

Kontakt oss