Våre advokaters tips ved personskadeVåre advokaters tips ved personskade

Lurer du på om du har en sak?

Våre tips: Hvis du blir skadet i ulykke, må du gjøre dette

For å få erstatning etter en ulykke, må du bevise at du har fått en skade etter ulykken. Det er viktig å vite hvordan dette vurderes av selskapene allerede fra første dag. Våre advokater jobber spesialisert med personskade- og erstatningsrett, og gir sine beste tips til deg som skal kreve erstatning etter ulykke.

Det er ille nok å havne i ulykke og få livet snudd opp ned. Mange vet ikke at det er en rekke ting man selv må gjøre for å dokumentere skade og årsak umiddelbart etter ulykken. Da blir veien frem til erstatning ekstra utfordrende og vanskelig. 

Journalene brukes mot deg

Forsikringsselskapene snur vanligvis innholdet i journalene dine mot deg i retten, og gjør hva de kan for å holde erstatningen nede på et minimum.

"Forsikringsselskapet vil helst ikke fortelle deg hvordan de leser og bruker journalene dine." 

advokat Thorsteinn J. Skansbo

- Uten riktig bistand fra et tidlig stadium, vil du ikke få ikke vite hva du må gjøre og passe på før det er for sent og avslaget ligger der, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

Skansbo har jobbet med personskade og erstatningsrett siden 2003, og vet nøyaktig hva du må gjøre for å få pengene du har krav på etter ulykken. 

Har du en sak, ta kontakt og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Våre tips ved personskade

Her er advokatens råd til alle som blir alvorlig skadet i trafikken, arbeidslivet eller under andre omstendigheter.

  • Ta bilder fra ulykken

Selskapet vil ha en interesse i å fremstille selve ulykken og skadehendelsen så bagatellmessig som mulig. Da er det viktig å kunne bevise hva som faktisk skjedde, både i form av bilder fra ulykkesstedet og eventuelle vitneutsagn.

  • Sikre vitnebevis

Det er viktig å få vitnene til å skrive ned hva de observerte så tidlig som mulig i et datert og signert notat. Ta vare på disse notatene

  • Oppsøk lege straks

Kom deg til legen så fort som mulig, helst samme dag som ulykken skjedde. Sørg for at legen får en full forståelse av alle steder du har vondt. Alle steder du har fått smerter etter ulykken, må du sørge for at blir nevnt og nedtegnet i journalen.

  • Få alle plager journalført

Det er viktig at alle plagene du har blir skrevet ned i journalen din. Selv om du hadde mest vondt i skulderen, er det viktig at du også nevner at du har vondt i hodet også, hvis du har det. Du skal selvfølgelig ikke overdrive plagene du har, men hvis du har ordentlig vondt så er det viktig at du sier at du har ordentlig vondt.

  • Oppsøk lege ofte

Du skal gå ofte til legen, og ofte til behandling. Du skal si at du har hvor du har vondt. Har du fortsatt vondt i skulderen må du huske å nevne det. Har du et opphold hvor du ikke klager på smerter etter ulykken, vil selskapet si at du har blitt frisk. Merker du at plagene varierer i intensitet, er det viktig at det også noteres hva denne variasjonen kommer av. Det er f.eks. ikke uvanlig at en skade føles vondere etter belastning og mye aktivitet.

Bruk advokat ved personskade

Det er en vanskelig prosess å kreve erstatning etter personskade, særlig hvis du ikke er kjent med hvordan forsikringsselskapene opererer. Du bør ikke stå alene mot forsikringsselskapet, men sikre deg bistand fra advokat som jobber spesialisert med personskade og erstatning.

Derfor er det viktig at folk som har blitt skadet i ulykke ikke står alene mot selskapet, men får god hjelp. Vi er vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene for at våre klienter skal få den erstatningen de har krav på.

Kontakt oss