Skal du kreve
Pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning kan kreves av den som er utsatt for en feilbehandling, og som opplever et økonomisk tap som følge av feilbehandlingen. Våre advokater har god erfaring med å kreve pasientskadeerstatning på vegne av våre klienter.

Pasientskadeerstatning kan kreves hvis du har blitt utsatt for en pasientskade, for eksempel i form av en legetabbe eller en sykehustabbe. Det er Norsk Pasientskadeerstatning som behandler alle krav om erstatning etter pasientskade. Selv om Norsk Pasientskadeerstatning er et forvaltningsorgan, er det mange som opplever dem som en vanskelig motpart i pasientskadesaker. Skal du kreve pasientskadeerstatning, bør du derfor bruke advokat som har erfaring med denne type saker.

Før du får vite hva du eventuelt har krav på i erstatning, vil Norsk Pasientskadeerstatning behandle og ta stilling til om det foreligger en pasientskade i saken eller ikke. Dette tar ofte lang tid, og saksbehandlingstiden kan være frustrerende for svært mange. Etter at det foreligger vedtak om at du har fått en pasientskade, vil Norsk Pasientskadeerstatning begynne arbeidet med å beregne selve pasientskadeerstatningen.

Pasientskadeerstatning omfatter alle de vanlige erstatningspostene:

Selve beregningen av en pasientskadeerstatning skjer individuelt for den enkelte skadelidte, og du bør derfor engasjere advokat som har erfaring med pasientskadesaker til å hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss