Skal du kreve
erstatning etter sykehustabbe?

Erstatning etter sykehustabbe

Skal du kreve erstatning etter sykehustabbe, bør du vite hvordan du går frem. Du kan også kontakte våre advokater, som har spisskompetanse på området.

Hvis du skal kreve erstatning etter sykehustabbe, så skal erstatningskravet fremsettes overfor Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil ta saken inn under behandling og først ta stilling til om de mener det foreligger en pasientskade eller ikke. Hvis NPE mener at du har fått en pasientskade, vil de så gå igang med å beregne hvilken erstatning du har krav på. Du bør oppsøke advokat og få bistand til å få erstatning etter sykehustabbe.

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at den som søker erstatning etter pasientskade opplever NPE som en reell motstander. Dette gjelder både i forhold til spørsmålet om du har fått en pasientskade, og i forhold til hvor mye du har krav på i erstatning etter sykehustabbe. Derfor vil en advokat kunne hjelpe deg med å få fremlagt din sak overfor NPE og sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Erstatning etter sykehustabbe skal beregnes etter vanlige erstatningsregler. Det betyr at du etter en sykehustabbe kan kreve erstatning for

Ved beregning av erstatning etter at pasientskaden er godkjent av NPE, så aksepterer NPE å dekke utgifter til salær til advokat. Advokatbistand utenom dette dekkes ikke av NPE, men gevinsten ved å bruke advokat overstiger ofte den faktiske kostnaden du har. Derfor bør du uansett vurdere å bruke advokat som er erfaren med pasientskadesaker.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss