Mangelfullt tilsyn av maskinvare kan gi alvorlige yrkesskader.Mangelfullt tilsyn av maskinvare kan gi alvorlige yrkesskader.

Lurer du på om du har en sak?

Mangelfullt maskinvern i 5 av 10 tilsyn

Arbeidstilsynet avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler i halvparten av tilsynene i en landsomfattende aksjon. Dette kan føre til alvorlige arbeidsulykker og store yrkesskader.

- Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at arbeidsulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Mange av ulykkene skyldes at maskiner manglet vern mot bevegelige deler eller at vern var fjernet. Dette kan resultere i alvorlige yrkesskader, slik som klemskader og amputasjon.

Det blir registrert ca. 3000 ulykker i året, og skader i industrien, viser tall fra SSB. 90 ansatte har blitt drept i arbeidsulykker i den norske industrinæringen siden 2000. Industrien er overrepresentert når det gjelder dødsulykker.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått en yrkesskade?

Arbeidstilsynet gjennomførte 219 tilsyn over hele landet i februar og mars. De fleste tilsynene ble gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i så mange som tre av fire tilsyn.

Hva innebærer det å få godkjent yrkesskade?

Tilsynet beordret stans i bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

- Dette er urovekkende funn, som viser at arbeidsgivere i industrien må skjerpe sikkerheten på arbeidsplassen. Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre å håndtere, sier advokat og partner Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen.

I tillegg til manglende vern, ble det avdekket at eldre maskiner i 36 prosent av tilsynene ikke hadde nødstopp.

Videre har det ikke blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr i fire av ti virksomheter. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle arbeidstakere får opplæringen og informasjonen de trenger for å utføre jobben på en sikker og forsvarlig måte.

Etter at arbeidsulykken har skjedd, plikter arbeidsgiver å melde dette til både forsikringsselskapet og til NAV. Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan arbeidsulykken rent faktisk har vært og hvor dramatisk den var.

Har du fått en yrkesskade, bør du bruke en advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig og frustrerende å måtte sloss mot forsikringsselskapet alene, og en sak om erstatning etter personskade kan innebære en langvarig prosess hvor du ender opp med å bli lurt av selskapets taktikker.

Våre advokater har erfaringen du trenger for å få et riktig erstatningsoppgjør i din sak. Ta derfor kontakt med oss i dag. Du kan også ringe oss på tlf. 05789

Kontakt oss