Amputasjon er en skade som kan forekomme etter alvorlige arbeidsulykker.Amputasjon er en skade som kan forekomme etter alvorlige arbeidsulykker.

Har du fått en
amputasjonsskade
på jobb?

Amputasjon etter arbeidsulykke

En amputasjon medfører et alvorlig fysisk inngrep, og kan sette store begrensninger både helse- og ervervsmessig. Har du slik skade som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det tapet du opplever. Du bør ikke stå alene i kampen mot forsikringsselskapet som helst vil at du skal få så lite som mulig i erstatning. Spør våre advokater hvis det er noe du lurer på - enkelt. greit og helt uforpliktende. 

Konsekvenser av amputasjon etter arbeidsulykke 

Amputasjoner forekommer etter dramatiske arbeidsulykker, hvor den yrkesskadde har fått en alvorlig skade. For eksempel kan en amputasjon for en håndverker eller en person som jobber offshore eller innenfor bygg- og anleggsbransjen, ha store konsekvenser for mulighetene til å jobbe i samme jobb som før. 

Erstatning ved amputasjon som yrkesskade   

Erstatning etter amputasjon kan kreves hvis amputasjonen er et resultat av en arbeidsulykke. En amputasjon har stor innvirkning på livskvaliteten i forhold til hva man kan og ikke kan gjøre, både privat og i forhold til arbeid. Hvis du har fått en amputasjon som en yrkesskade, så kan du kreve erstatning. Våre advokater har lang erfaring med personskade, og kan hjelpe deg med å kreve erstatning etter amputasjon.

En amputasjon kan resultere i et stort økonomisk tap, og er det en yrkesskade, kan du kreve yrkesskadeerstatning for denne skaden. Hvor mye du kan få i erstatning vil bl.a. avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har etter arbeidsulykken. Det er differansen mellom disse to summene som vil utgjøre yrkesskadeerstatningen din. I tillegg til inntektstapet, kan du også ha krav på andre erstatningsposter slik som menerstatning, utgifter, mv.

Tapsbegrensningsplikt ved amputasjon etter yrkesskade

Merk at du i denne sammenhengen og som yrkesskadet har en tapsbegrensningsplikt. Dette betyr at du må gjøre det du kan for å sikre at det økonomiske tapet ditt blir minst mulig. Dette gjelder for alle tapspostene du krever erstatning for. Hvis du ikke kan gå tilbake til din gamle jobb, vil NAV som regel sette i gang med en utredning for å finne et alternativt arbeid for deg. Slike utredninger plikter du å delta i, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss