personskadesiden
Amputasjon er en skade som kan forekomme etter alvorlige arbeidsulykker.

Har du fått en
amputasjonsskade
på jobb?

Amputasjon

En amputasjon medfører et alvorlig fysisk inngrep, og kan sette store begrensninger både helse- og ervervsmessig. Har du slik skade som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det tapet du opplever. Du bør ikke stå alene i kampen mot forsikringsselskapet som helst vil at du skal få så lite som mulig i erstatning. Spør våre advokater hvis det er noe du lurer på - enkelt. greit og helt uforpliktende. 

Amputasjoner forekommer etter dramatiske arbeidsulykker, hvor den yrkesskadde har fått en alvorlig skade. En amputasjon har stor innvirkning på livskvaliteten i forhold til hva man kan og ikke kan gjøre. Hvis du har fått en amputasjon som en yrkesskade etter en arbeidsulykke, så kan du kreve erstatning. Våre advokater har lang erfaring med personskade, og kan hjelpe deg med ditt erstatningskrav etter amputasjonen.

For eksempelvis en håndverker eller en person om jobber offshore eller innenfor bygg- og anleggsbransjen, kan en amputasjon ha store konsekvenser for mulighetene til å jobbe i samme jobb som før. Dette kan resultere i et stort økonomisk tap, som du kan kreve yrkesskadeerstatning for. Hvor mye du kan få i erstatning vil avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har nå.

Merk at du i denne sammenhengen og som yrkesskadet har en tapsbegrensningsplikt som i forhold til ervervsevnen betyr at du som utgangpunkt plikter å jobbe i stillinger du kan klare med amputasjonsskaden. Ofte vil NAV sette igang med en utredning for å finne ut av hvilke alternativer jobber du kan klare etter amputasjonen. Slike utredninger plikter du å delta i, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss